30. maijs, 2020, Sestdiena

Lolita, Vitolds, Letīcija

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Top mazdārziņu apsaimniekošanas biedrības

29.11.2019 14:56

Top mazdārziņu apsaimniekošanas biedrības

Salacgrīvas novada teritorijā ir izveidojušās un tiek apsaimniekotas mazdārziņu teritorijas, kas ir paredzētas ģimenes dārziņu ierīkošanai. Jau 2017.gada nogalē Salacgrīvas novada dome aicināja mazdārziņu nomniekus dibināt dārzkopības biedrības, kuras pārņemtu savā īpašumā pašvaldības zemes, kas paredzētas mazdārziņu ierīkošanai. Šajā laikā ir notikušas vairākas pašvaldības darbinieku tikšanās ar mazdārziņu nomniekiem. Šis kopdarbs ir vainagojies panākumiem un ir nodibinātas vairākas mazdārziņu biedrības: “Ceriņi 19”, kas apsaimnieko Salas ielu 19, “Tērces 10”, “Brenguļu dārzi” un “Blaumaņa 8 dārzi”.

26.novembrī Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs parakstīja pirkuma līgumu ar pirmo biedrību, “Blaumaņa 8 dārzi”, kurš nosaka, ka 16 mazdārziņu nomnieki ir pieņēmuši lēmumu izveidot biedrību un atpirkt no pašvaldības iepriekš nomāto mazdārziņu zemi, tas ir izdarīts un zeme Blaumaņa iela 8 ir biedrības īpašumā.

Pašvaldības vadītājs Dagnis Straubergs stāsta “līdz šim pašvaldība slēdza atsevišķu nomas līgumu ar katru mazdārziņa nomnieku, tas prasīja laiku no pašvaldības darbinieku un zemes nomnieku puses, tas arī bija zināms risks, jo šīs pašvaldības zemes izmantošanai var pieteikties jebkurš, kā rezultātā mazdārziņi var nonākt cita īpašumā. Lai izslēgtu šādu iespēju mēs aicinājām mazdārziņu nomniekus apvienoties un dibināt biedrību, kura sakārto īpašuma tiesības un organizē tās saimniecisko darbu. Sadarbība ar mazdārziņu nomniekiem ir vainagojusies ar panākumiem un šis noslēgtais līgums ir pilotprojekts, kuru mēs piedāvāsim īstenot visā novadā.”

Ilga Tiesnese