27. septembris, 2020, Svētdiena

Ilgonis, Ādolfs

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Paveikta Ainažu izglītības iestāžu reorganizācija

03.12.2019 16:35

2019.gada vasarā, pēc Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes “Randa” reorganizācijas, pirmsskolas grupiņu audzēkņi un darbinieki pārcēlās uz jaunām telpām Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolā.

27.novembrī Salacgrīvas novada vadība: domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs, vietniece izglītības, kultūras sporta un jaunatnes lietās Evija Keisele un izpilddirektors Andris Zunde, apmeklēja šo iestādi, lai tiktos ar skolas direktori Ievu Skuju, darbiniekiem un apskatītu paveiktos darbus.

Jautājumu par Ainažu pirmsskolas izglītības iestādes “Randa” apvienošanu ar Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolu izskatīja 2018.gada februāra Salacgrīvas novada domes finanšu komitejā, 21.marta domes sēdē tika pieņemts lēmums par iestāžu apvienošanu un vienas iestādes Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas, kas īsteno pirmsskolas izglītības un obligātās pamatizglītības programmas izveidi. Lai pieņemtu šādu lēmumu veikti lieli priekšdarbi: notika sarunas ar darbiniekiem un vecākiem, atrastas telpas, izdomāts kā tās pārbūvēt, veikta SVID analīze, nosakot apvienošanas stiprās un vājās puses, plānotie darbi sabalansēti atbilstoši valsts būvniecības uzraudzības biroja prasībām. Veiktajā priekšizpētē ir konstatēts, ka no tās ieguvēji būtu gan bērni un vecāki, gan pašvaldība.

Lemjot apvienošanu, Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs uzsvēra “abu iestāžu apvienošana uzlabo bērnu sadzīves apstākļus, atvieglo vecāku ikdienu un ļauj racionālāk izmantot skolas telpas. Vide ir daudz drošāka, klusāka, ir iespēja bērniem organizēt pastaigas un sporta nodarbības ārā.”

“Mūsu mērķis ir ilglaicīgi un ekonomiski efektīvi risināt dažādus jautājumus. Šajā apvienošanas procesā un darbos ieguldīti 143 493 tūkstoši euro. Telpās ir veikts remonts, sakārtojot tās atbilstoši prasībām, tās patīkamas bērniem, vecākiem un darbiniekiem. Bez telpu remonta, ēdināšanas bloka un elektroinstalācijas sakārtošanas, ir izbūvēta piebrauktuve, lai pirmsskolas izglītības iestādes bērniem un vecākiem būtu ērti tikt jaunajās telpās. Ir labiekārtots iekšpagalms, uzstādīta atkritumu konteineru nojume, atjaunots rotaļu laukums”, stāsta Dagnis Straubergs.

Priekšsēdētaja vietniece attīstības jautājumos Evija Keisele stāsta “veiktā SVID analīze parādīja daudz iespēju – drošāka vide āra pastaigām un aktivitātēm, estrāde pasākumiem, pedagogiem mācību procesā ir iespēja savā darbā izmantot modernās tehnoloģijas, jo skolā ir tehniskais aprīkojums, kopīgs ēdināšanas bloks, kopēja apkures sistēma, telpu optimizācija. Liels pluss ir arī tas, ka ja pēc izglītības plānotās reformas sešgadniekiem ir jāuzsāk skolas gaitas, viņu dienas ritms būs pakārtots mācību procesam.”

Pašlaik Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas pirmsskolas grupiņās ir 26 audzēkņi, no tiem 5 – 6 gadnieki ir 14, un jauktā vecuma grupa – 2 – 4 gadi ir 12.

Ilga Tiesnese