26. novembris, 2020, Ceturtdiena

Sebastians, Konrāds

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Par makšķernieku klubu „Salackrasti”

06.02.2020 15:46

Sākoties jaunajam gadam, ir ierasts izvērtēt iepriekšējā gadā padarīto, un kalt plānus nākotnei. Salacgrīvas novada ziņās esam rakstījuši par novada iestāžu, struktūrvienību un biedrību paveikto. Šoreiz par to kāds bijis pērnais un kāds būs šis gads, stāsta makšķernieku kluba „Salackrasti” biedri: Oļegs Sumčenko, Arnis Birzgalis, Atis Apelis un Ģirts Kalniņš.

Iesākot stāstīt par paveikto „Salackrastu” vadītājs Oļegs Sumčenko uzsver, ka galvenais klubā apvienoto makšķernieku mērķis un uzdevums ir lašu, taimiņu un nēģu populācijas saglabāšana un atjaunošana Salacas upē un zivju resursu aizsardzība.

Katru gadu makšķernieku kluba vīri atjauno dabīgās nārsta, jeb berzes vietas lašiem, jo kā zinām, Salaca ir viena no četrām dabīgajām lašu nārsta upēm Latvijā. Vienā vārdā šo darbu sauc par Salacas upes lašu nārsta vietu rekultivāciju, bet zem tā slēpjas smags, fizisks darbs visas vasaras garumā vairākos etapos. Pirmais no tiem ir upē augošās zāles pļaušana, 
1.tira.upi.jpg
40 (1).jpeg
Kurai seko tās prom vešana ar automašīnām. 
52 (1).jpeg
Tad seko darbs ar lieljaudas ūdens sūkni, kad ar ūdens strūklu tiek izārdīta zāļu veidotā velēna. Vienam vīram strādājot ar ūdens sūkni, citi paralēli darbojas ar kapļiem, ārdot zāļu sakņu sistēmu. 
0059.jpg
Darba rezultātā veidojas tīra, sīkiem akmentiņiem klāta upes gultne, laba berzes, jeb nārsta vieta lašiem. [p50372|s
Tagad nārsta vietu rekultivāciju vīri veic ar pašu projektētiem ūdens sūkņiem, bet Oļegs Sumčenko atceras, ka pirms gadiem, nārsta vietu  sakārtošanu uzsākuši ar laužņiem „ rudenī, veicot lašu nārsta vietu uzraudzību, konstatējām, ka laši paši nevar uztaisīt sev berzes vietas, jo upe aizaugusi un vecajās berzes vietās izveidojusies bieza 10 – 30 centimetrus bieza zāļu velēna. Piezvanīju „Salackrasta” biedriem,  paņēmām laužņus un kamēr upē zems ūdens līmenis sākām tīrīt upi. Pirmajā gadā, vietā kur nebija nevienas berzes izveidojām sešas vietas. Arnis Birzgalis ieteica smago fizisko darbu aizstāt ar ūdens spiedienu, pamēģinot upes tīrīšanas darbos izmantojot ūdens sūkni. Pamēģinājām – iet tā lieta.  Pirmajā gadā strādājām ar mazo sūkni, nākamajā uzkonstruējām jaudīgāku, tajā vietā bija jau 16 berzes. 
48 (1).jpeg
Lai labāk un kvalitatīvāk veiktu upes rekultivācijas darbus makšķernieku klubu atbalstīja Salacgrīvas novada dome, piešķirot finansējumu divu lieljaudas sūkņu iegādei.

Upē veiktais monitorings parāda, ja upe ir attīrīta no zālēm, ar katru gadu beržu vietu skaits pieaug, lašu populācijas skaita pieaugums ir proporcionāls beržu vietām. Trīs gadu laikā ar sūkni ir iztīrīti vairāk kā 5000 m2 upes gultnes, zāle izpļauta vēl lielākā platībā. Katras konkrētās nārsta  vietas atjaunošana jāveic katru gadu, bet veikt to atkārtoti ir daudz vieglāk un ātrāk.

062.jpg

Upes pļaušanas un tīrīšanas darbus, konsultējoties ar BIOR institūta speciālistiem, makšķernieku kluba 38 vīri brīvprātīgi veic vasarā: jūlijā un augustā, atkarībā no ūdens līmeņa. Darbi tiek veikti vairākus desmitus dienu. Makšķernieki no pieredzes zina kur ir berzes vietas un kur tīrīt, viņi ir pat sastādījuši beržu karti. Pirmie Latvijā šādu upes rekultivācijas sistēmu ieviesuši makšķernieku kluba „Salackrasti” vīri, tāpēc daudzas lietas jāmācās un jāapgūst no jauna. Oļegs uzsver „darāt labu darbu upei un sev. Cenšamies, lai upē zivju resursi paliktu lielāki un Salaca būtu vislabākā upe Latvijā. Esam secinājuši, ka zivis ar katru gadu upē paliek arvien vairāk.”

Visu gadu makšķernieku kluba „Salackrasti” biedri, kopā ar Valsts vides dienesta inspektoriem veic pastiprinātu upes uzraudzību, dokumentu pārbaudes un reidus lašveidīgo nārsta un migrācijas vietās. Šogad, līdz 27.janvārim13 reidos Salacā aizturēti 16 pārkāpēji, no kuriem tikai divi bijuši vietēji, pārējie, kā saka Arnis Birzgalis ir „viesstrādnieki”. 

Picture 002.jpg

Lielākā daļa konstatēto pārkāpumu ir viltotās makšķerēšanas licences, kurās makšķernieki mainījuši personas kodus. Šāda negodprātīga rīcība samazina licenču skaitu, jo noviltotās licences aiziet zudumā. Makšķernieki ir pārliecināti, ka kontroles trūkums un nesakārtotā likumdošana mudina nodarboties ar maluzvejniecību. Kluba biedri uzskata, ka visiem administratīvajiem pārkāpumiem jābūt saistītiem, ja nav nomaksāts sods – nevari iziet automašīnas tehnisko apskati.

Šajā gadā makšķernieku kluba „Salackrasti” vīri turpinās iesāktos Salacas upes rekultivācijas darbus un atjaunos lašu beržu vietas, līdzdarbosies projektos par lašu, taimiņu un nēģu populācijas saglabāšanu un papildināšanu. 

bildes 049.jpg

Lai cīnītos ar malu zvejniekiem, makšķernieku klubs savos reidos izmantos termokameras un plāno iegādāties dronu zivju resursu aizsardzībai.

Makšķernieku klubs „Salackrasti” dibināts 2003.gadā un tā mērķis ir apvienot makšķerniekus makšķerēšanas kā idejiski un praktiski organizēta un civilizēta, sportiska rakstura zivju pašpatēriņa ieguves veida attīstīšanai un popularizēšanai, Salacas kā nacionālās lašu indeksa upes statusa nodrošināšanai, zivju resursu pavairošanai, aizsardzībai un kontrolei, makšķerēšanas attīstībai Rīgas jūras līča piekrastē, kā arī apkārtējās vides aizsardzībai, lai koordinētu biedrības biedru savstarpējo darbību kopīgu interešu aizstāvēšanai, kā arī lai pārstāvētu savas biedru intereses attiecībā ar valsts varas, pārvaldes un citām institūcijām Latvijā un ārzemēs, kuru darbība ietekmē biedrības biedru intereses.

Ilga Tiesnese