03. augusts, 2020, Pirmdiena

Augusts

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Izstāde par Johanu Kristofu Broci

12.02.2020 08:11

7.februārī Salacgrīvas vidusskolā atklāja ceļojošo izstādi „Johana Kristofa Broces (1742 – 1823) devums Latvijas novadpētniecībā: Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcija Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā”. Izstādi atklāja bibliokuģa „Krišjānis Valdemārs” bocmanis, Salacgrīvas vidusskolas absolvents Gints Šīmanis. „Mēs šodien runājam par senajiem laikiem”, viņš sacīja, ”Salacgrīva vēsturiski ir bijusi ļoti svarīga un nozīmīga vieta, te gāja senais Eiropas pasta ceļš no Berlīnes uz Rēveli (Tallinu), te ir bijis un zīmējis Johans Kristofs Broce un šī izstāde ir par to.”

Par izstādes galveno varoni un viņa darbiem stāstīja LU Akadēmiskās bibliotēkas direktore Venta Kocere „Kas ir šis vīrs ar parūku, kurš ir tik daudz izdarījis Latvijas labā? Johans Kristofs Broce dzimis Gerlicā Vācijā, studējis Leipcigas un Vitenbergas universitātēs teoloģiju un filozofiju un 1768.gadā, pārnācis uz Rīgu, strādāt par mājskolotāju, bet gadu vēlāk par pedagogu Rīgas Ķeizariskajā licejā, kur nostrādāja 46 gadus. Brīvajā laikā J. K. Broce apceļoja mūsu zemi, toreiz tā saucamo Livoniju, zīmēja un aprakstīja to, kas pašam likās interesants, vāca un krāja vēsturiskus materiālus, sava laikmeta liecības, zīmējumiem pievienojot rakstītus paskaidrojumus, kas reizēm iekļaujas dažās rindās, bet reizēm aizņem vairākas lappuses.”

Akadēmiskās bibliotēkas direktore savā prezentācijā pastāstīja par pašu bibliotēku, kura ir viena no vecākajām bibliotēkām Eiropā, dibināta 1524.gadā. Tās vēsture glabā interesantas liecības par seno grāmatu un rokrakstu likteņiem. Viena no visspilgtākajām lappusēm šajā laikmetu hronikā pieder pedagoga un novadpētnieka Johana Kristofa Broces kolekcijai -10 ādā iesietiem lielformāta sējumiem “Sammlung verschiedener Lieflandischer Monumente...”, kuru 3130 lappušu tušas zīmējumos, akvareļos, aprakstos un dokumentos ar lielu rūpību un precizitāti fiksēta Latvijas un Igaunijas vēsture. 1997.gadā LU Akadēmiskajā bibliotēkā izveidoja šīs kolekcijas digitālo arhīvu ar augstas kvalitātes elektroniskajiem attēliem, restaurēja bojātos sējumus un izveidoja attēlu tiešsaistes datu bāzi. 2017. gadā J. K. Broces kolekcija tika iekļauta UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā.

Mēs varam būt lepni, jo J. K. Broces kolekcijā – 10 lielformāta sējumos “Sammlung verschiedener Lieflandischer Monumente...”, ir atrodami trīs tušas zīmējumi un apraksti par Salacgrīvu: Salacas upe un grīva, Vecsalacas muiža un Salacgrīvas pilskalns.

Ceļojošā izstāde „ Johana Kristofa Broces (1742 – 1823) devums Latvijas novadpētniecībā” Salacgrīvā nokļuvusi divu iemeslu dēļ: viens - J.K.Broce savos darbos pētījis apceļojis, pētījis, zīmējis un aprakstījis mūsu pusi un otrs – 2017.gadā pašvaldības noslēgtais sadarbības līgumu ar LU Akadēmisko bibliotēku.

Šobrīd izstāde ir skatāma Salacgrīvas vidusskolā, bet jau februāra nogalē interesenti varēs to skatīt Salacgrīvas muzejā. Ar šo izstādi jau bijusi iespēja iepazīties 15 valstīs un 50 pilsētās.

Ilga Tiesnese