03. augusts, 2020, Pirmdiena

Augusts

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Tikšanās "Runā viegli par panākumiem"

12.02.2020 08:49

27.janvārī Salacgrīvas novada domē tikās novada jaunieši, Salacgrīvas novada domes speciālisti un biedrības “SPIIKIIZI” pārstāvji, kuri ar Erasmus+ atbalstu ir izveidojuši projektu "Runā viegli". To īstenojot biedrības pārstāvji pašvaldībās kopīgā diskusijā tiekas ar jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem. Diskusijas sākumā Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs pastāstīja par pašvaldības sadarbību ar novada jauniešiem pieminot: iespēju startēt un gūt grantu sava biznesa uzsākšanai Jauniešu biznesa plānu konkursā, Jauniešu konsultatīvās padomes darbu, jaunatnes iniciatīvas centra „Bāka” aktivitātēm un atbalstu jauniešu grupu iniciatīvām.

Savukārt jaunatnes iniciatīvu centrs "BĀKA"vadītāja Liene Eglīte unjaunatnes lietu speciāliste Marta Dance piebilda, ka grūtākais jauniešiem ir atnākt līdz „Bākai”, jo saprotot to kas centrā notiek viņi ir gatavi iesaistīties un darboties. Ceļu no idejas līdz realizēšanai jaunieši iemācās Bākā, darbojoties iniciatīvu grupās, īpaši B komandā. Liene atzīmēja, ka B komanda šobrīd ir tas instruments, kurš aizstāj jauniešu konsultatīvo padomi. Tā ir pārņēmusi jauniešu iesaisti pasākumos un brīvprātīgajos darbos.”

Jaunietes: Krista, Nellija un Ance dalījās savā pieredzē veidojot un strādājot skolēnu mācību uzņēmumā. Krista Muciņa ir pārliecināta „es Salacgrīvā jūtos droši un pārliecināti, arī pieaugušo vidū. Varu droši domāt un darīt, zinu aizies! Jaunatnes iniciatīvu centrs ir tā vieta, kurā jaunieši var justies pieauguši.”

Biedrības „SPIIKIIZI” pārstāvis Āris Birze, prezentējot šo projektu, uzsvēra ka galvenais mērķis ir aktīvos, darboties gribošos jauniešus iepazīstināt ar uzņēmējdarbības pamatiem un veicināt interesi par to, kā arī veidot dialogu un veicināt sadarbību ar vietējo novadu lēmumu pieņēmējiem. „Parasti mēs ar jauniešiem tiekamies no rīta, visu dienu strādājam pie savām idejām un pēcpusdienā, ar sagatavotu prezentāciju, dodamies pie lēmumu pieņēmējiem,” stāsta Āris, „šoreiz viss ir nedaudz savādāk, vispirms esam domē un pēc tam jaunatnes iniciatīvu centrā „Bāka” turpināsim sarunas un darbu pie ideju ģenerēšanas un mērķu noteikšanas.”

Pašvaldības pārstāvji: domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs, priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietās Evija Keisele un uzņēmējdarbības konsultante Elīna Lilenblate uzsvēra, ka pašvaldība ir pretim nākoša, atvērta sadarbībai, un jauniešu ideju atbalstam, galvenais ir viņiem pašiem apzināties ko viņi vēlas. Viņu prāt svarīgākais būtu pasākumos iesaistīt „neaktīvos” jauniešus, jo aktīvie skolas jaunieši ir aizņemti visur – mūzikas, mākslas un sporta skolās, dažādās interešu grupās… vai viņiem pietiek laika visam?

Šobrīd par svarīgāko pašvaldības vadītājs uzskata jauniešu konsultatīvās padomes darba atjaunošanu, jo padomē darbojas ne tikai skolēni, bet jaunieši kuri mācības vidusskolā jau ir pabeiguši, dzīvo, strādā šeit un kuri vēlas iesaistīties pilsētas un novada attīstībā.

Pēc diskusijas domē, biedrības pārstāvji un jaunieši devās un jaunatnes iniciatīvu centru „Bāka”, lai turpinātu sarunas un dalītos pieredzē. Interesants un saistošs bija jaunā uzņēmēja Edgara Dimanta stāsts. Viņš katru jaunieti 2020. gadā mudinu spert mazus soļus pretim jaunām pieredzēm, jo tieši tās radīs tavas izvēlēs skaidrākas, savukārt Āris Birze, un Elīna Jogure no biedrības “SPIIKIIZI” ir pārliecināti, ka jebkura virzība uz jebko ir stilīga!

Īstenojot projektu „Runā viegli” biedrības pārstāvji plāno apmeklēt 24 pašvaldību domes, tikties ar jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem.

Ilga Tiesnese