03. augusts, 2020, Pirmdiena

Augusts

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Paplašināts Vienotajos klientu apkalpošanas centros sniegto pakalpojumu klāsts

14.02.2020 09:24

Paplašināts Vienotajos klientu apkalpošanas centros sniegto pakalpojumu klāsts

No šā gada 1.janvāra Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros (Pakalpojumu centri) paplašinājies sniegto pakalpojumu klāsts – speciālisti palīdz apgūt Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) lietošanu, kā arī sniedz konsultācijas un palīdz elektroniski pieteikt Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) pakalpojumus.

Pakalpojumu klāsta paplašināts, lai iedzīvotājiem būtu iespēja saņemt zinoša speciālista konsultācijas un pieteikt pakalpojumus pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai. Tāpat Pakalpojumu centru darbinieki praktiski palīdz darbā ar datoru, internetu, jautājumos par e-pakalpojumu pieteikšanu, e-adreses izveidi u.c., mudinot turpmāk e-vidē darboties patstāvīgi.

Kopš 2020. gada 1. janvāra visas jaunās būvniecības ieceres var uzsākt tikai elektroniski, izmantojot Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) BIS. Šīs izmaiņas attiecas ne tikai uz būvniecības nozares speciālistiem, bet arī uz ikvienu iedzīvotāju un uzņēmēju, kurš plāno veikt būvniecību. Tagad Pakalpojumu centros var saņemt informāciju par BIS publiskās sistēmas sadaļu “E-pakalpojumi” un lietotāja darba vietu. Pakalpojumu centru speciālisti arī palīdzēs apgūt e-pakalpojuma “Pilnvarošanas risinājums publiskās sistēmas lietotājiem” izmantošanu.

Tāpat Pakalpojumu centros no šā gada 1.janvāra var saņemt informāciju par trim SIVA pakalpojumiem – profesionālās piemērotības noteikšana, profesionālā rehabilitācija un transportlīdzekļa pielāgošana cilvēkiem ar invaliditāti un personām ar funkcionāliem traucējumiem. Pakalpojumu centru speciālisti palīdzēs iegūt nepieciešamo informāciju un sniegs atbalstu formalitāšu kārtošanā.

Savukārt, ja nepieciešams kārtot jautājumus, kas saistīti ar invaliditāti, Pakalpojumu centru speciālisti palīdzēs sagatavot iesniegumu VDEĀVK par invaliditātes ekspertīzes noteikšanu, iesniegumu invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai, apskatīt personas datus VDEĀVK reģistrā un sagatavot pieteikumu atkārtotas invalīda apliecības izsniegšanai.

Pakalpojumu centru izveide Latvijā tika uzsākta 2015. gadā. Vienotajos klientu centros vienuviet var saņemt pašvaldību un dažādu valsts iestāžu, piemēram, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Nodarbinātības valsts aģentūras u.c. pakalpojumus. Tāpat centros var saņemt konsultācijas par e-pakalpojumiem un praktisku palīdzību darbam ar datoru, internetu, jautājumos par e-adreses izveidi u.c. Pašlaik Latvijā pieejami klientu apkalpošanas centri 90 pašvaldībās. Visu Pakalpojumu centru adreses var atrast portālā Latvija.lv sadaļā “Vienotie pakalpojumu centri”.

VARAM apkopotie dati liecina, ka 2019. gadā iedzīvotāji klātienē Pakalpojumu centros pieteikuši 34 381 pakalpojumu un saņēmuši 57 744 konsultācijas.

 

Klientu apkalpošanas centrā Salacgrīvā
Atgādinām, ka Salacgrīvas novada valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā iespējams pieteikt šādus Valsts un sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumus:
Apbedīšanas pabalsts

Bērna invalīda kopšanas pabalsts

Bērna kopšanas pabalsts

Bērna piedzimšanas pabalsts

Bezdarbnieka pabalsts

Brīvprātīga pievienošanās valsts sociālajai apdrošināšanai

Ģimenes valsts pabalsts

Invaliditātes pensija

Klienta nāves gadījumā nesaņemtās pensijas/pabalsta/atlīdzības izmaksai

Maternitātes pabalsts

Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana

Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās

Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas

Paternitātes pabalsts

Personas datu vai izmaksas adreses maiņa

Pabalsts mirušā pensijas saņēmēja laulātajam

Slimības pabalsts

Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izraksts

Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka reģistrācija un ieguldījumu plāna izvēle

Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņa

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts

Vecāku pabalsts

Vecuma pensijas pārrēķins sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu periodā pēc pensijas piešķiršanas/pārrēķināšanas

Pensiju otrā līmeņa mantošana

Valsts ieņēmuma dienesta pakalpojumus:

• algas nodokļa grāmatiņu iesniegšanu darba vietā;
• iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu;
• VID izsniegtu identifikatoru un paroli EDS lietošanai;
• iesniegt gada ienākumu deklarāciju.

Saņemt atbalstu darbam ar EDS un atbalstu e-pakalpojumu lietošanā.
Lauksaimniecības datu centra pakalpojumu:
Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija.
Kā arī sniedzam konsultācijas par Valsts zemes dienesta, Uzņēmuma reģistra, Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts darba inspekcijas, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Lauku atbalsta dienesta e-pakalpojumiem un sniedzam praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu un eID viedkartes lasītāju un palīdzību darbam portālā www.latvija.lv
Salacgrīvas novada domes valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centra (VPVKAC) mērķis un uzdevums ir sniegt informāciju un konsultēt privātpersonas un uzņēmējus par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību, procedūru un nepieciešamajiem dokumentiem.

UZMANĪBU – SVARĪGI!
• Lai saņemtu pakalpojumu VPVKAC, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas karte.
• Lai saņemtu e-pakalpojumu, nepieciešams autentificēties ar savu internetbanku, eID karti vai elektroniskā paraksta viedkarti

Klientu apkalpošanas speciāliste Ārija Mikša