12. jūlijs, 2020, Svētdiena

Indriķis, Ints, Namejs

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

SALACGRĪVAS NOVADA DOMES RĪKOJUMS

15.04.2020 11:46

SALACGRĪVAS NOVADA DOMES RĪKOJUMS

Par iestāžu rīcību koronavīrusa izraisītās slimības Covid – 19 izplatības ierobežošanai

1. Lai ierobežotu koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 izplatību, pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” laika posmā no 2020.gada 13.marta līdz 2020.gada 15.maijam nosaku šādu rīcības kārtību Salacgrīvas novada domes iestādēm un struktūrvienībām:
(grozīts ar 14.04.2020. rīkojumu Nr. 3.6/36), (grozīts ar 11.05.2020. rīkojumu Nr. 3.6/42)

 

1.1. Atcelt kultūras, sporta un citus publiskos pasākumus, konkursus, konferences, sanāksmes, treniņu, sacensību un mēģinājumu norises u.c. (grozīts ar 16.03.2020. rīkojumu Nr. 3.6/27)
1.2.  Pašvaldības izglītības iestādēm organizēt mācību procesa norisi atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” nosacījumiem un citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem.
1.3. Slēgt apmeklētājiem klātienē šādas pašvaldības iestādes:
1.3.1. Jaunatnes iniciatīvu centru “Bāka”;
1.3.2. Salacgrīvas novada kultūras centru ar struktūrvienībām: Ainažu kultūras nams, Liepupes pagasta tautas nams, Lauvu tautas nams;
1.3.3. Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centru ar filiāli Ainažos;
1.3.4. Salacgrīvas novada muzeju ar struktūrvienību Ainažu Ugunsdzēsības muzejs;
1.3.5. Salacgrīvas novada bibliotēku un tās filiālbibliotēkas;
1.3.6. Sporta un atpūtas kompleksu „Zvejnieku parks”.
1.4. Salacgrīvas novada domes sociālajam dienestam, nepieciešamības gadījumā, izvairoties no tieša kontakta, sniegt palīdzību personām,  kuras atgriezušās no Covid – 19 skartās valsts teritorijas, un viņu kontaktpersonām.
1.5. Darbiniekiem atļauts apmeklēt komandējumus dalībai semināros, konferencēs, sanāksmēs, apmācības u.c., ja tas rakstveidā saskaņots ar Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāju (domes priekšsēdētājam iesniedzams iesniegums ar pamatojumu nepieciešamībai apmeklēt konkrēto pasākumu).
1.6. Aicināt iedzīvotājus maksimāli izmantot e-pakalpojumus un nepieciešamos maksājumus veikt elektroniski, saziņai izmantot tālruni vai e-pastu.
2. Uzdodu Informācijas nodaļai nodrošināt sabiedrības informēšanu par šajā rīkojumā noteikto kārtību.
3. Uzdodu klientu apkalpošanas speciālistei Ā.Mikšai iepazīstināt ar šo rīkojumu Salacgrīvas novada domes iestāžu un struktūrvienību darbiniekus un amatpersonas.
4. Laika posmā no 2020.gada 16.marta līdz 2020.gada 15.maijam slēgt klientu apkalpošanu klātienē Salacgrīvas novada domē un tās iestādēs.
(papildināts ar 16.03.2020. rīkojumu Nr. 3.6/27)
(grozīts ar 14.04.2020. rīkojumu Nr. 3.6/36), (grozīts ar 11.05.2020. rīkojumu Nr. 3.6/42)
5. Darbiniekiem ar akūtu elpceļu infekciju simptomiem nedoties uz darbu, paziņojot par to personāla speciālistei līdz attiecīgās darba dienas plkst.09.00. Darbiniekiem, kuriem netiek izsniegta darbnespējas lapa, jāvienojas ar darba devēju par iespējamo turpmāko rīcību darba tiesisko attiecību jautājumos.
(papildināts ar 16.03.2020. rīkojumu Nr. 3.6/27)

Papildināt rīkojumu ar 6.punktu šādā redakcijā:
 “6. Uzdodu Salacgrīvas novada domes iestāžu vadītājiem līdz 2020.gada 13.maijam iesniegt Salacgrīvas novada domes izpilddirektoram rakstveida atzinumu ar informāciju par gatavību iestādes turpmākās darbības nodrošināšanai, ievērojot Ministru kabineta 2020.gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” noteiktos ierobežojumus un nosacījumus.”
7. Uzdodu klientu apkalpošanas speciālistei Ā.Mikšai iepazīstināt ar šo rīkojumu Salacgrīvas novada domes iestāžu un struktūrvienību darbiniekus un amatpersonas. (papildināts ar 11.05.2020. rīkojumu Nr. 3.6/42)

Domes priekšsēdētājs         D.Straubergs