30. septembris, 2020, Trešdiena

Menarda, Elma, Elna

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Par NĪN aprēķināšanas kārtību 2020. gadā par ekspluatācijā nenodotajiem objektiem

19.03.2020 17:04

Par NĪN aprēķināšanas kārtību 2020. gadā par ekspluatācijā nenodotajiem objektiem

Salacgrīvas novada dome 18.marta sēdē pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas kārtību 2020.gadā nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas nav nodoti ekspluatācijā un kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums”, kas paredz, ka nekustamo īpašumu īpašniekiem (kopīpašniekiem), kuru īpašumā (kopīpašumā) ir ekspluatācijā nenodoti nekustamā īpašuma objekti (turpmāk – Objekts), kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ir iespēja līdz 2020. gada 29. maijam

iesniegt rakstisku iesniegumu:
Salacgrīvas novada klientu apkalpošanas centrā; 
vai nosūtīt   elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pastu: dome@salacgriva.lv;
vai nosūtīt iesniegumu uz domes E-adresi _DEFAULT@90000059796;
vai sagatavot iesniegumu Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā: Latvija.lv,
ar apliecinājumu, par iepriekš minētā Objekta (-u) nodošanu ekspluatācijā, ko īpašnieks apņemas veikt ne vēlāk kā līdz 2020. gada 2.novembrim.

Pamatojoties uz nekustamā īpašuma īpašnieka Iesniegumu:

  1. Salacgrīvas novada domes Finanšu nodaļa veiks iesniegumā minētajam Objektam nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk- NĪN) pārrēķinu par 2020. taksācijas gadu ar 01.01.2020., piemērojot NĪN likmi saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” un Salacgrīvas novada domes 2019.gada 21.augusta saistošo noteikumu Nr.8 “Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā” otrās daļas nosacījumiem.
  2. Pirmajos trīs NĪN maksāšanas termiņos (t.i. 31.03., 15.05. un 15.08.) uz NĪN maksāšanu tiks attiecināta nodokļa aprēķina gada summa, nepiemērojot šiem samaksas termiņiem NĪN Objektam aprēķināto NĪN 3% likmi.
  3. Ja nekustamā īpašuma īpašnieks līdz 2020. gada 2. novembrim Iesniegumā minēto Objektu nebūs nodevis ekspluatācijā, ceturtajā NĪN maksāšanas termiņā (15.11.) būs piemērojama atlikusī NĪN nodokļa aprēķina summa līdz NĪN gada aprēķinam, piemērojot Objektam NĪN 3% likmi ar samaksas termiņu 15.11.2020.
  4. Ja nekustamā īpašuma īpašnieks līdz 02.11.2020. būs nodevis ekspluatācijā iesniegumā minēto Objektu, un Salacgrīvas novada Būvvalde būs iesniegusi Finanšu nodaļai informāciju par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā, Objektam tiks veikts NĪN pārrēķins par 2020. taksācijas gadu ar 2020. gada 1. janvāri, Objektam nepiemērojot nekustamā īpašuma nodokļa 3% likmi.

Komentējot šo lēmumu, Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs uzsvēra sekojošo: “pieņemt šādu nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu objektiem, kuri nav nodoti ekspluatācijā un kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, mūs mudināja iedzīvotāju satrauktās vēstules, iesniegumi un telefona zvani. Iespējams, mēs nepietiekami informējām iedzīvotājus par saistošajiem noteikumiem, kas nosaka paaugstinātu NĪN likmi 3% apmērā ekspluatācijā nenodotiem objektiem un stājās spēkā ar 2020. gada 1.janvāri. Šis lēmums ir pieņemts, kā pārejas posms, lai Objektu īpašniekiem tiktu dota iespēja līdz šā gada 2. novembrim sakārtot savus īpašumus un Objektus nodot ekspluatācijā.”

IESNIEGUMS

Ilga Tiesnese