12. jūlijs, 2020, Svētdiena

Indriķis, Ints, Namejs

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Būs vasaras nometnes novada bērniem

20.03.2020 11:11

Būs vasaras nometnes novada bērniem

Marta sākumā Salacgrīvas novada bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa vērtēšanas komisija izskatīja novada bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursam iesniegtos pieteikumus un marta domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu līdzfinansēt septiņas Salacgrīvas novadā rīkotās bērnu un jauniešu nometnes.

Pašvaldība līdzfinansē Salacgrīvas novada teritorijā deklarēto bērnu un jauniešu vecumā no 8 līdz 14 gadiem, dalību nometnē. Līdzfinansējuma lielums atkarīgs no vienas dienas uzturēšanās izmaksām un ja nometnes dalībnieks piedalās vairākās nometnēs, finansiāls atbalsts tiek piešķirts tikai vienai nometnei. Visus darbus, kas saistīti ar konkrētās nometnes norisi, arī dalībnieku uzņemšanu, veic nometnes organizētājs.

Šovasar biedrība “Attīstības parks” Salacgrīvas novada “Kraukļos” organizēs trīs diennakts nometnes: laikā no 26.jūlija līdz 1.augustam un divas laikā no 2.augusta līdz 8.augustam; un divas dienas nometnes no 27.jūlija līdz 1.augustam no 3.augusta līdz 8.augustam.

Savukārt Kristas Muciņas organizētā diennakts nometne notiks no 29.jūlija līdz 1.augustam pirmskolas izglītības iestādē “Vilnītis”.

Biedrības “Attīstības un inovācijas mācību centrs” dienas nometne plānota Liepupes tautas namā no 24. līdz 28.augustam.

Nometņu projektu konkursa iniciatore, Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietniece kultūras, izglītības, sporta un jaunatnes lietās Evija Keisele stāsta “šāds nometņu projektu konkurss mūsu pašvaldībā ir jauns, notika otro gadu. Priecē fakts, ka tas pamazām sāk iedzīvoties un ir nometņu vadītāji un organizatori, kuri izmanto iespēju un piedalās. Liels prieks ir par katru, bet neliegšu priecē, ka nometņu projektus iesniedz Salacgrīvas novada biedrības vai privātpersonas. Manuprāt, šis ir lieliskas atbalsts vecākiem ar bērniem, lai vasarā Salacgrīvas novada bērni, jaunieši saturīgi pavadītu laiku.”

Ilga Tiesnese