12. jūlijs, 2020, Svētdiena

Indriķis, Ints, Namejs

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Būs bērnu pieskatīšanas pakalpojums

20.03.2020 14:35

Būs bērnu pieskatīšanas pakalpojums

18.marta Salacgrīvas novada domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu par ”Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu” pirmskolas izglītības iestādē “Vilnītis”. Sīkāk par šo pakalpojumu stāsta pašvaldības vadītāja vietniece izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietās Evija Keisele “ierosinājumu veidot šādu pakalpojumu izteica uzņēmēju konsultatīvā padome.

Vasarā Salacgrīvā ir daudz atpūtnieku un viesu, kuri labprāt izmantotu bērnu pieskatīšanas pakalpojumu, jeb iespēju pirmskolas izglītības iestādē “Vilnītis” uz noteiktu laiku – četrām vai astoņām stundām atstāt savu bērnu. Šajā laikā viņam tiks piedāvāta un nodrošināta 3x sabalansēta ēdināšana, pedagogs un pedagoga palīgs, saturīga laika pavadīšana. Bērnudārzs pie jūras, pastaigas pa kāpām, priežu mežs, svaigs gaiss katra vecāka sapnis. Lūdzu. Salacgrīvas novads piedāvā šādu iespēju, šobrīd Salacgrīvā, bet kas to zina, ja būs pieprasījums šādam pakalpojumam arī citviet mūsu novadā, domāsim un atradīsim labāko risinājumu.”

Lai varētu šo pakalpojumu nodrošināt ir apstiprināta bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanas kārtība, kura nosaka, ka pirmsskolas izglītības iestāde “Vilnītis” nodrošina bērnu uzraudzības maksas pakalpojuma sniegšanu Pērnavas ielā 29, Salacgrīvā, vasaras periodā no 1.jūnija – 15.augustam.

Pakalpojums pieejams pirmsskolas vecuma bērniem, kas nav reģistrēti Salacgrīvas novada pirmsskolas izglītības iestādē “Vilnītis” vai pamatizglītības iestāžu pirmsskolu grupās, vecumā no 1,5 gadiem līdz 7 gadiem. Iestāde sniedz: īslaicīgu bērnu uzraudzības pakalpojumu – līdz 4 stundām dienā, samaksa 4,37 euro; pilna laika bērnu uzraudzības pakalpojumu – ilgāk par 4 stundām dienā, samaksa 8,74 euro; Papildus pilna laika bērnu uzraudzības pakalpojuma maksai pakalpojuma saņēmējam jāmaksā maksa par bērnu ēdināšanu. Iestāde slēdz līgumu ar bērna likumisko pārstāvi par bērnu uzraudzības pakalpojuma saņemšanu. Iestāde organizē drošu, saturīgu un lietderīgu laika pavadīšanu bērnam. Pakalpojuma sniegšanas laikā tiek nodrošināta pirmā medicīniskā palīdzība, ugunsdrošības, darba aizsardzības un higiēnas prasību ievērošana.

Ilga Tiesnese