12. jūlijs, 2020, Svētdiena

Indriķis, Ints, Namejs

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Iespējas jauniešiem programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss”

25.03.2020 14:13

Iespējas jauniešiem programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss”

Ir daudzi teicieni, vārdu kombinācijas, ko lietojam ikdienā, dalāmies sociālajos tīklos, pat tetovējam, lai atgādinātu sev, ka nekas nav neiespējams, ka esam stipri, ka esam vērtīgi. Piemēram: “Ja dzīve Tev sniedz citronus, uztaisi sulu”, “Iemācies dejot lietū”, “Pēc lietus vienmēr spīd saule”, “Lieli sasniegumi nekad nav radīti komforta zonā” un vēl daudzi, citi, kas mūs motivē smaidīt pat tad, kad to negribas. Brīžos, kad notiek krīzes situācija, ir jāatceras, ka ir divi varianti: runāt, cik slikti mums klājas vai gluži pretēji – saskatīt jaunas iespējas un pielāgoties izmaiņām. 

Pat šobrīd, kad visā pasaulē, ir veselības krīze, ir iespēja radīt pozitīvas pārmaiņas ikviena ikdienā un sabiedrībā kopumā. Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centrs “BĀKA” vēlas uzrunāt jauniešus vecumā no 18 līdz 30 gadiem, iesaistīties Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludinātajā programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu konkursā.

Šim konkursam, kura mērķis ir veicināt solidaritāti un uzlabot jauniešu kompetences, risinot vietējai sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, ir pieejams Eiropas Savienības finansējums vairāk nekā pusmiljons eiro apmērā. Interesenti ir aicināti iesniegt projektu pieteikumus līdz 2020. gada 07. maijam, plkst. 13:00 pēc vietējā laika tiešsaistē – Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/screen/home. Apstiprinātos projektus varēs īstenot 2020. gada nogalē un 2021. gada sākumā. Projektu pieteikumus var iesniegt trīs pamatvirzienos – brīvprātīgā darba, darba un stažēšanās (nosūtīšanai), kā arī solidaritātes projekti.

Solidaritātes projektus var iesniegt 5 jauniešu (vecumā no 18 līdz 30 gadiem) organizēta un izveidotā neformālā grupa vai Latvijā reģistrētas juridiskas personas, kas pārstāv neformālo jauniešu grupu. Projekta iesniegšanas brīdī visiem neformālās grupas dalībniekiem jābūt reģistrētiem Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē europa.eu/youth/solidarity_lv (arī tad, ja projektu iesniedz organizācija) un grupai jāiegūst savs OID kods.

Lai noskaidrotu jauniešu viedokli par līdzdalības iespējām vietējā mērogā, veicinot interesi, izpratni un efektīvāku komunikāciju, jaunatnes iniciatīvu centrs "BĀKA" aicina Salacgrīvas novada jauniešus vecumā no 18 līdz 30 aizpildīt arī nelielu aptauju, kurā sniegtās atbildes palīdzēs jaunatnes jomas darbiniekiem plānot izglītojošas un līdzdalību veicinošas aktivitātes, kā arī sasniegt jauniešus, kuri vēlas iesaistīties jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā Salacgrīvas novadā.

Anketa pieejama, atverot šo linku: https://docs.google.com/forms/d/10Qr3fQcqvPs_KVWzKkN60RD6vWDi_jb2cpVEBKu8M0g/edit#responses

90624936_635582323960155_5008513860974411776_n.jpg

Plašāka informācija:

Marta Dance

Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centra “BĀKA”

jaunatnes lietu speciāliste

E-pasts: marta.dance@salacgriva.lv

Facebook: www.facebook.com/jicbaaka

Instagram: www.instagram.com/jic_baaka