30. septembris, 2020, Trešdiena

Menarda, Elma, Elna

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Salacgrīvas muzeja dārgumi

19.05.2020 11:44

Salacgrīvas muzeja dārgumi

1939.g.25.augusts Nr.34, „Limbažu Vēstnesis”

Salacgrīva uzplaukst

“Redzot Salacgrīvu pirms dažiem gadiem un tagad, katru pārsteidz lielas, šeit notikušas, pārmaiņas. Ja sākam ar šīs pilsētas ielām – agrāk pavasaros un rudeņos pat ar „septiņjudžu” zābakiem nebija iespējams uz priekšu tikt, sevišķi Krasta ielā – ceļš uz pilsētas pamatskolu bija cienīgs priekšstāvis šiem tipa ceļiem.

Tagad – no tā ne vēsts. Rīgas ielu, nekalto akmeņu bruģa vietā klāj šoseja ar betona trotuāriem. Bauda cilvēkam pastaigāties. Krasta iela, gar salām, kā Upes prospekts vecā Kurzemes hercogu pilsētā Jelgavā, ar tiltiem un tiltiņiem. Sevišķi izceļas loka tilts pie Krastmaļu mājas pār vecajām pilsētas mālu bedrēm. Īsts mākslas darbs, vērts katram tūristam, kas Salacgrīvu apmeklē, to redzēt. Arī par pilsoņu atpūtu ir gādāts. Sevišķi skaistais Melnalkšņu parks, kas no govju aploka īsā laikā pārveidojies īstā „Saules dārzā” ar grantētiem celiņiem, soliem un kanāliem.

Ja arī nākotnē Salacgrīva tādā pat veidā ies uz priekšu, tā izveidosies par iecienītu vietu tūristiem un vasarniekiem ziemeļu jūrmalā.”

1939.g. 8.septembris, Nr.36, „Limbažu Vēstnesis”

Kas darīts Salacgrīvas izdaiļošanai

“Pie raksta „Salacgrīva uzplaukst” mūs lūdz paskaidrot sekošo: Ir taisnība, ka Rīgas iela apaļo akmeņu vietā iegūst jaunu, gludu segu ar ietnēm, notekām utt. Šī labierīcība gan pieejama vienīgi Rīgas ielā. Pārējās ielas vēl nav izbruģētas un tādēļ tāpat kā agrāk pavasara un rudens dubļu laikā Krasta ielā, tāpat arī citās dubļu tad gana. Loka tilts pie Krastmaļu mājām vēl nav uzcelts un bez tam šī vieta nav „Vecās mālu bedres”, bet gan kādreizējā tilta vieta. Liekas, vēl ilgi būs jāpagaida, kamēr tur tiltu uzcels. Projektēts tas jau sen, bet arvienu ne tā iznāk, kā grib.

Arī Melnalkšņu parkā no minētā Saules dārza nav ne vēsts, bet pat tie celiņi, ko pagājušā vasarā ierīkoja Salacas rajona mazpulki kā piemiņu no nometnes Salacgrīvā, vietām no jauna aizauguši. Tas izskaidrojams ar to, ka Melnalkšņu parks iznomāts privātpersonām, kas to izlieto lopu ganīšanai. Nomnieks šo parku protams netura pienācīgā tīrībā. Nenoliedzami liels tas darbs, kas pilsētas izdaiļošanai veikts, Katru iebraucējus Salacgrīvā saista gaumīgi izveidots pilsētas ģerbonis Vienības laukumā pie Saviesīgās biedrības, tāpat Grīvu ielā zaļo kupla 15.maija birzīte. Daudz darba un līdzekļu jau prasa visi šie darbi, tādēļ tie tikai pamazām veicami. Ja arī kādā vietā tagad vēl ir tas, kam vajadzētu būt citādi, cerēsim uz priekšu redzēt tā, kā to vēlas pilsētas pašvaldība, kas rūpējas par šīs jūrmalas pilsētiņas uzpošanu.”

Lasot abus šos rakstus, neviļus rodas jautājums, cik var ticēt “drošām” avīzes ziņām. Kā var lasīt otrajā, 1939.gada 8.septembra publikācijā, tad pirmajā ir aprakstīts tikai vēlamais vai iecerētais kā jau noticis fakts.

Salacgrīvas muzeja dārgumi ir divi apzaļumošanas plāni, kas nav tikuši realizēti, un kāds žurnālists, iespējams, redzot šos plānus, būtu jau rakstījis- “Cik jauki ir Salacgrīvā!”

 
SMpf-470.JPG

Pilskalna apzaļumošanas plāns. Attēla augšmalā kāpnes, kas varētu būt arī “šosets ceļš”, pretim kāpnēm plānots paviljons. Pārējais paskaidrojumā minētais ir 40 koku un krūmu dažādi nosaukumi latviešu un latīņu valodās. Zīmējis M. Roppmans Rīgā 1935.g.

 
SMpf-471.JPG

Apstādījumu plāns skvēram pie Biedrības nama (plānā- labajā pusē sarkans jumts) Rīgas un Sila ielas krustojumā. Nelielā ēka plānā ir kafeinīca- konditoreja, kur paredzēts arī ekonoma dzīvoklis, vasaras terase un dāmu un kungu tualete. Attēlā redzamais brīvais laukums Biedrības mājas galā minēts kā Jaunais tirgus laukums. Tāpat uzskaitītas koku un krūmu šķirnes, kas būtu jāiestāda tam paredzētajās vietās. Zīmējis M. Roppmans Rīgā 1935.g.

 
SM F-10.jpg

Apstādījumi pie Biedrības nama (tagad bibliotēkas un muzeja ēka)- avīzes rakstā pieminētā puķu dobe ar pilsētas ģerboni. Fonā Rīgas iela ar nesen stādītu liepu aleju. 1930.gadi

 

SM F-1698.jpg

Avīzes rakstā minētās15. maija birzs stādīšanas talka netālu no Grīvu mājām.

1935.g.5.maijā

 
SM F-1699.jpg

15. maija birzs stādīšanas talcinieki. Starp citiem pilsētniekiem no kreisās puses: 1.- pilsētas galva Jānis Liepiņš, 2.- policijas priekšnieks Jēkabs Ruks, 3.- rakstvedis Kārkliņš. 1. rindā 3. no labās puses Roberts Bērziņš. 1935.g.5.maijā.

Lai visiem veicas arī šopavasar veidojot apstādījumus- stādot puķes, kokus, krūmus, veidojot skaistu mūsu Salacgrīvu!

Salacgrīvas muzeja krājuma glabātāja Iveta Kalniņa