29. maijs, 2020, Piektdiena

Raivis, Raivo, Maksis

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Lielsalacas luterāņu baznīcas teritorijas labiekārtošanas darbi

19.05.2020 14:50

Lielsalacas luterāņu baznīcas teritorijas labiekārtošanas darbi

Jau vairākas dienas ap mūsu skaisto Lielsalacas evaņģēliski luterisko baznīcu notiek vērienīgi darbi. Ir nojaukts akmens krāvuma nožogojums, izjaukti celiņi, pārstādīti ziedi un augi, un notiek sagatavošanas darbi baznīcas teritorijas labiekārtošanai.
Par šiem darbiem jau tika domāts pirms vairākiem gadiem. Īpaši tika domāts par akmens krāvuma nožogojuma sakārtošanu, jo no tā ripoja akmeņi, tā apdraudot garāmgājējus. Tāpat arī sliktā stāvoklī bija baznīcas galvenās ieejas lievenis. Tas laika gaitā bija sācis drupt, un no tā regulāri atdalījās flīzes. Tādēļ arī tika nolemts izstrādāt projektu un mūsu baznīcas teritoriju sakārtot.

Gatavojoties šim projektam, notika konsultēšanās ar arhitektiem, māksliniekiem un celtniecības speciālistiem. Vislielākās diskusijas bija par akmens krāvuma nožogojumu, jo no drošības un vizuālā viedokļa tika izskatīti vairāki risinājumi (kraut, mūrēt vai metāla sietā likt). Un, kā vizuāli labākais un drošākais risinājums, tika atzīts – likt no jau esošajiem vēsturiskajiem akmeņiem, sasaistot tos ar javu.
Baznīcas teritorijas labiekārtošanas darbiem ir piesaistīts Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) finansējums. Projekta kopējās izmaksas 50 000 eiro, no kuriem 10% ir Salacgrīvas novada domes līdzfinansējumu. Šī ir biedrības "Jūrkante" izsludinātā projektu iesniegumu konkursa 7.kārta.
Galvenais projekta idejas autors ir Guntis Bergs. Projekta dokumentāciju izstrādāja arhitekts Dzintars Bernhards. Darbus veic SIA “NOBE”. Šo darbu koordinēšanu un organizēšanu veic Jānis Bergs un Selvins Novickis, kuri jau iepriekš ir strādājuši pie mūsu baznīcas sakārtošanas un ir apliecinājuši savu rūpību un cieņu pret mūsu dievnamu.
Uz visu kopumā skatoties, manuprāt, šis nav tikai mūsu baznīcas teritorijas labiekārtošanas projekts vien. Jo tajā ir iestrādātas saistošas un interesantas idejas. Tas īpaši attiecas uz piemiņas vietu karā kritušajiem un represētajiem. Ap šo piemiņas vietu ir iecerēts veidot bruģētu meditācijas apli, kura centrā būs jau esošais piemiņas akmens.
Mēs visi reiz aiziesim. Un jautājums ir vai karā kritušos un izsūtītos kāds pieminēs arī pēc mums. Manuprāt, šis risinājums varētu piešķirt šai piemiņas vietai jaunu aktualitāti, kur cilvēki varēs uzkavēties, pieminēt un aizdomāties par dzīves un dzīvības vērtību.
Man ir prieks, ka šie mūsu baznīcas sakārtošanas darbi notiek laikā, kad tiek sakārtota arī mūsu pilsētas galvenā tranzītiela un veikti citi darbi. Jo tas viss kopā padarīs mūsu pilsētu vēl skaistāku un pievilcīgāku.

Sirsnībā un pateicībā Lielsalacas ev. lut. draudzes mācītājs Andris Vilemsons