29. maijs, 2020, Piektdiena

Raivis, Raivo, Maksis

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Salacgrīvas novada iedzīvotāju 2020.gada aptauja

20.05.2020 11:12

Salacgrīvas novada iedzīvotāju 2020.gada aptauja

30.aprīlī noslēdzās, marta beigās izsludinātā, Salacgrīvas novada iedzīvotāju aptauja. Vēlējāmies noskaidrot novada iedzīvotāju viedokli par 2019.gadā paveikto, uzzināt jūsu domas, ieteikumus šī gada plāniem, projektiem, iecerēm un veicināt iedzīvotāju līdzdalību dažādu norišu plānošanā. Paldies visiem aptaujas dalībniekiem par pacietību un atvēlēto laiku sniedzot atbildes uz 28 jautājumiem.

Publicējam aptaujas rezultātu procentuālo apkopojumu un jūsu (ne visu) iesniegtos komentārus. Aptaujā piedalījās 183 respondenti, kas izsakot procentuāli būs 100%, ko kuriem 55 ir vīrieši un 128 sievietes, vidējais aptaujas dalībnieku vecums – 44,8 gadi.

90,3% no aptaujas dalībniekiem ir deklarējušies Salacgrīvas novadā, lielākais skaits respondentu 75% dzīvo Salacgrīvas pilsētā vai Salacgrīvas pagastā, Ainažos 13%, Liepupē 12%.

Atbildes uz jautājumu vai esat apmierināts ar dzīvi Salacgrīvas novadā ļoti labi parāda šis attēls.

Aptaujas dalībniekiem bija iespēja novērtēt astoņus 2019.gadā īstenotos projektus: Transporta ielas Salacgrīvā un Sēņu ielas Svētciemā remontu, Ainažu kultūras nama fasādes atjaunošanu, Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolas reorganizāciju, Salacgrīvas ielu, pēc ūdenssaimniecības projekta, atjaunošanu, Jahtu servisa ēkas būvniecību, Domes ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu un lauku ceļu sakārtošanu Liepupē.

Pēc respondentu vērtējuma (67,6%) pērnā gada nozīmīgākais projekts ir Salacgrīvas ielu remonts pēc ūdenssaimniecības projekta. Savos komentāros jūs rakstāt, ka šis projekts noteikti jāturpina: “Ielu sakārtošana pēc centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ierīkošanas darbiem, ir nozīmīgākais veikums. Taču, diemžēl, ne līdz galam, piemērs tam ir bez seguma atstātie daži simti metru Meldru ielas sākuma posmā.”

Par otru nozīmīgāko projektu aptaujas dalībnieki atzinuši Transporta ielas remontu Salacgrīvā. Kāds respondents raksta “Transporta ielas remonts noteikti bija darbietilpīgs process, lai visu sakārtotu un vienotos ar zemju īpašniekiem, kā arī sakārtotu ceļu līdz ostai.” “Manuprāt, labākais projekts, kas ticis realizēts ir Transport ielas sakārtošana. Šis ir piemērs, kādām jābūt visām ielām Salacgrīvā!”, raksta kāds cits.

Par trešo labāko 2019.gada projektu aptaujas dalībnieki atzinuši Ainažu kultūras nama fasādes atjaunošanu.

Šajā jautājumā bija iespēja atzīmēt tekstu – nav viedokļa – te jāpiemin, ka 28,6% respondentu nebija viedokļa par Sēņu ielas remontu Svētciemā un 18,7% aptaujas dalībnieku neko neteica par Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas reorganizāciju un lauku ceļu sakārtošanu Liepupē.

Sarindojot, šī gada projektus, pēc nozīmīguma, 86,8 % respondentu par ļoti nozīmīgu un nozīmīgu uzskata A1 maģistrālās ielas sakārtošanu Salacgrīvā. Kā otru nozīmīgāko (80,8%) šī gada projektu aptaujas dalībnieki atzīmēja Zvejnieku parka estrādes atjaunošanu, jūsu prāt trešais nozīmīgākais darbs būtu graustu nojaukšanu, bet ceturtais darbs Bocmaņa laukuma sakārtošana.

Par maznozīmīgiem darbiem šogad iedzīvotāji atzīst Slavas alejas paplašināšanu Salacgrīvā, mākslīgā futbola laukuma būvniecību un lauku ceļa Svētciems – Jennas sakārtošanu. 

Komentāros aptaujas dalībnieki iesaka pašvaldībai sakārtot pludmali Salacgrīvā, izbūvēt veloceliņus uz Vecsalacām, no Kuivižiem uz Ainažiem, sakārtot Krasta ielu, izveidot bērnu rotaļu laukumus pie a/s Brīvais vilnis un Zvejnieku parkā, sakārtot arī apdzīvotās vietas ne tikai pilsētu, izveidot pilskalnu kā atpūtas vietu/parciņu, kompostējamo atkritumu savākšanas sistēmas izveide sadarbībā ar ZAAO, uzlikt pāris laternas uz Kr. Valdemāra ielas, posmā no Hesburger līdz Valdemāra ielai 111. Respondenti arī iesaka izbūvēt gājēju/velosipēdistu ietvi no Jelgavkrastiem līdz Liepupei un "ievilkt" elektrību Liepupes pilskalnā.

Astotajā aptaujas jautājumā aicinājām novērtēt novadā pieejamos pakalpojumus izglītībā. Par labu un ļoti labu pirmskolas izglītību novadā atzīst 72,5%, vispārējo izglītību 65,4% un interešu izglītību 78,6 % respondentu. Savukārt 35,7% nav viedokļa par mūžizglītību un 34,1% par atbalstu karjeras izvēlē.

Jautājumu sadaļā par pieejamiem sociālajiem pakalpojumiem novadā, atbildes procentuāli vairāk bija ailītēs - nav viedokļa. Apkopojot respondentu sniegtās atbildes nākas secināt, ka 41,8% nav viedokļa par sociālo aprūpi ilgstošās aprūpes iestādēs, 56,6% nav viedokļa par aprūpes pakalpojumu mājās, savukārt sociālo palīdzību par labu un ļoti labu atzīst 31,3% respondentu. Lai arī vairāk kā pusei aptaujas dalībnieku nebija viedokļa par pašvaldības sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem viņi ieteica:

vairāk pašiem interesēties par tiem cilvēkiem, kuri nelūdz palīdzību, jo ne katrs var saņemties un lūgt, veidot centru, kurā maznodrošinātie varētu nomazgāties, izmazgāt veļu, skatīties televīziju, vairāk piesaistīt brīvprātīgos, kuri rūpētos par vecajiem cilvēkiem.

Aptaujā vēlējāmies uzzināt iedzīvotāju viedokli par saimniecisko pakalpojumu pieejamību novadā. 83% no aptaujas dalībniekiem uzskata, ka atkritumu apsaimniekošana pašvaldībā notiek labi un ļoti labi. Vairāk kā 60% labi un ļoti labi vērtēja centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus, apgaismojumu apdzīvotajās vietās, ielu un ietvju uzturēšanas un remonta darbus un kapu apsaimniekošanu. 43% respondenti labi un ļoti labi vērtēja sabiedriskās kārtības nodrošināšanu, zaļo teritoriju kopšanu un apzaļumošanu. Savukārt 49,5% nebija viedokļa par centralizēto siltumapgādi.

Lai uzlabotu saimnieciskos pakalpojumus aptaujas dalībnieki ieteica uzstādīt vairāk atkritumu urnas, sakārtot pludmales Salacgrīvā un Kuivižos, sakārtot ceļu un noasfaltēt stāvlaukumu pie Salacgrīvas kapiem. Papildināt, uzlabot vides dizainu ikdienā un svētkos, ierīkot skaistus apstādījumus un glītus vides objektus ne tikai pilsētā, lai būtu lielāka kārtība vasarās pludmalē un kāpu zonās veidot pašvaldības policiju. Viens no respondentiem uzsvēra, ka par daudz gaismas uz ielām, naktī spīd pa logu pat iekšā.

Novērtējot citu pakalpojumu pieejamību Salacgrīvas novadā, visaugstāk, ar atzīmi labi un ļoti labi novērtēti 70% sporta un aktīvās atpūtas pasākumi, 57% no respondentiem par labu un ļoti labu atzīst sabiedrisko organizāciju un biedrību darbību, 56% labi un ļoti labi novērtēja novada kultūras pasākumus, 55% labi vērtē pašvaldības elektronisko pakalpojumu pieejamību, mazāk par 50% laba un ļoti laba vērtējuma saņēma uzņēmējdarbības veicināšanas un atbalsta pasākumi, pilsētas tēla veidošanas un popularizēšanas un veselīga dzīvesveida popularizēšanas pasākumi.

Iedzīvotāju ieteikumi: vairāk tematiskas nometnes bērniem, uzlabot novada vizuālo tēlu, veidot spēcīgu identitāti, organizēt kultūras pasākumus arī ciemos.

Novērtējiet Salacgrīvas novadā īstenoto pašvaldības projektu, konkursu un citu iniciatīvu nozīmīgumu 67% respondentu parsvarīgāko atzīst pašvaldības projektu konkursu “Iedzīvotāji veido savu vidi”, otrs populārākais (63,7%) ir Jauniešu biznesa projektu konkurss, 62,6% pozitīvā vērtējuma konkurss par bērnu un jauniešu nometnēm. 50% aptaujas dalībnieku par mazāk nozīmīgiem uzskata pašvaldības iniciatīvu par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi bioloģiskajiem zemniekiem, konkursus “Ziemas rota”, “Sakoptākā sēta”, un sniegto atbalstu nevalstiskajām organizācijām.

Vienā no aptaujas jautājumiem aicinājām iedzīvotājus novērtēt 23 Salacgrīvas novada lielākos svētkus.

Augstāko vērtējumu ieguva Positivus festivāls, Trīs tiltu skrējiens, Jūras svētki, ceturtais populārākais, jūsuprāt ir Reņģēdāju festivāls, Valsts svētku sarīkojumi, Ziemeļlivonijas festivāls, akustiskās mūzikas festivāls “Sudraba kaija”, Egles iedegšanas un Sudraba kaija, Ziemassvētku pasākumi bērniem un egļu iedegšana, Ziemassvētku ciematiņš, Klasikās mūzikas festivāls, Nēģu diena, Pakaļdzīšanās Lieldienām, Jāņu ielīgošana un krasta mačs basketbolā, 1.maija stafetes skrējiens, Absolventu mačs basketbolā un Jaundzimušo uzņemšana novadnieku saimē, Amber race un Aidā Salacā, Niedru skulptūru festivāls, Jaunā gada sagaidīšana un Liepupes pagasta svētki.

Uz jautājumu vai atbalstāt svētku uguņošanu - pirotehnikas salūtus? 44% respondentu teica jā, 45,7% nē. Komentāros Iedzīvotāji ieteica organizēt salūtu sagaidot Jauno gadu, pārējo salūtam atvēlēto finansējumu novirzot rotājumu iegādei.

Atbildot uz jautājumu par Salacgrīvas novada teritorijas labiekārtojumu, (58,8%) respondentu labi un ļoti labi vērtē veco un bīstamo koku apzāģēšanu un rotaļu laukumu pieejamību, savukārt viduvējs vērtējums ir ziedu kompozīciju daudzveidībai, soliņu izvietojumu atkritumu urnu pieejamību, velosipēdu novietņu pieejamību, rotājumiem pilsētās un ciemos. Piekļuves vietas jūrai un auto novietošanas iespējas novada pievilcīgajās teritorijās par labām esam atzīst 44% respondentu. Par suņu ekskrementu atkritumu urnām mūsu novadā dzirdējis retais, tāpēc 37,9% par šo jautājumu nav viedokļa.

Teritorijas labiekārtojuma uzlabošanai aptaujas dalībnieki iesaka: sakārtot piekļuves ceļu Mūzikas un Mākslas skolām, uzlabot ziedu apstādījumus, uzstādīt rotaļu laukumus, arī Zvejnieku parkā, ierīkot āra trenažierus, iekārtot vietu kur var braukt ar ūdens močiem un kvadracikliem.

Atbildes uz jautājumu: No kāda informācijas avota Jūs uzzināt par Salacgrīvas novada pašvaldības darbu, apkopotas šajā diagrammā

21% no pašvaldības mājas lapas, 15% lasa Salacgrīvas novada ziņas, 14% no draugiem un kolēģiem, savukārt 13% izmantojot pašvaldības facebook kontu, 11% lasa mūsu reģiona laikrakstu Auseklis.

Arī atbildes uz jautājumu Kā Jūs sazināties ar Salacgrīvas novada pašvaldību? atainotas diagrammā:

29% respondentu zvana,23% raksta e pastu, 22% iet runāt klātienē, savukārt 5% izmanto citu sazināšanās veidu. Bet ir viena daļa (5%) respondentu kuriem nav bijusi vajadzība sazināties ar novada pašvaldību. lai uzlabotu saziņu ar iedzīvotājiem, respondenti iesaka: būt aktīvākiem sociālajos tīklos, biežāk organizēt tikšanās ar iedzīvotājiem, kurās piedalās arī deputāti, novada lielākajos pasākumos varētu būt pašvaldības informācijas punkts/telts, kurā iedzīvotājiem būtu iespējams tikties, uzzināt aktualitātes, paņemt flaierus, uzdot jautājumus. Gluži kā festivālos - vistiešākā reklāma un komunikācija.

Izsakot vērtējumu par pašvaldības sadarbību ar iedzīvotājiem 42% teica labi, 33% viduvēji, 6% slikti un 7% ļoti slikti. Skatīt diagrammu:

Pēdējais šīs aptaujas jautājums bija: Jūsuprāt trīs būtiskākās Salacgrīvas novada vērtības.

Vēlējāmies noskaidrot ar ko aptaujas dalībniekiem asociējas Salacgrīvas novads. Saņēmām 43 dažādas atbildes. Populārākās no tām un Salacgrīvas novadu raksturojošākās ir : JŪRA, CILVĒKI, DABA, UPE, OSTA. Vēl par svarīgu un mūsu novadu raksturojošu jūs uzskatāt: Zvejnieku parku, A1 maģistrāli, uzņēmumus, tradīcijas, kultūras pasākumus, atbalstu uzņēmējiem, mieru un klusumu.

Paldies visiem, kuri atvēlēja laiku un piedalījās šajā aptaujā. Mums ir ļoti svarīgs jūsu viedoklis. Ne visus komentārus un ieteikumus mēs publicējām, bet izlasījām gan J

Paldies tiem drosmīgajiem, kuri atstāja savu e pastu, Salacgrīvas novada suvenīrus saņēma: Linda, Viktors, Arita, baltais, un Krista.

Līdzīga Salacgrīvas novada aptauja būs rudenī. Lai jauka vasara!

Ilga Tiesnese