09. jūlijs, 2020, Ceturtdiena

Asna, Asne, Zaiga

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Aktualizēts Rīcības un Investīciju plāns 2020.-2021.

29.05.2020 11:55

Aktualizēts Rīcības un Investīciju plāns 2020.-2021.

2020.gada 20.maijā ar Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.175 "Par aktualizētā Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Rīcības plāna 2020.-2021.gadam un Investīciju plāna 2020.-2021.gadam apstiprināšanu" (protokols Nr.6; 3.§) ir aktualizēti divi nozīmīgi plānošanas dokumenti - Salacgrīvas novada attīstības programmas Rīcības un Investīciju plāns. 

Attīstības programma ļauj novērtēt pašvaldības rīcībā esošos resursus un Rīcības un Investīciju plānu aktualizēšana un stratēģiska ieviešana sekmē mērķtiecīgu pašvaldības attīstības plānošanu.

Aicinām iepazīties ar aktualizētajiem plānošanas dokumentiem Salacgrīvas novada domes interneta vietnē http://www.salacgriva.lv sadaļā „Teritorijas plānošana” vai Salacgrīvas novada domē, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā tās darba laikā.

LĒMUMS Nr.175 Par aktualizētā Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Rīcības plāna 2020.-2021.gadam un Investīciju plāna 2020.-2021.gadam apstiprināšanu

PIELIKUMS Nr.1

PIELIKUMS Nr.2

Attīstības un teritorijas plānotāja