09. jūlijs, 2020, Ceturtdiena

Asna, Asne, Zaiga

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

LMT sakaru tīkla bāzes stacija Vecsalacā

29.05.2020 12:42

LMT sakaru tīkla bāzes stacija Vecsalacā

LMT sakaru tīkla bāzes stacijas “VecsalacaT” būvniecība nekustamajā īpašumā “Zemgaļi”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā” tiek veikta pēc SIA „Latvijas Mobilais Telefons” (turpmāk tekstā - LMT) pasūtījuma. Projekts tiek realizēts mobilo sakaru operatora LMT vajadzībām.

Atbilstoši 24.09.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr. 501 „Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība” 7. panta 7.1. punktam, kas paredz, ka publisko elektronisko sakaru tīklu izveidošanai elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu vai būvniecību var ierosināt elektronisko sakaru komersants, būvniecības ierosinātājs ir LMT.

Bāzes stacija “VecsalacaT” būs nekustamajā īpašumā “Zemgaļi”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā.

Zemes vienības daļu 600m² platībā, kas nepieciešama mobilo sakaru bāzes būvniecībai, paredzēts atdalīt, izveidojot jaunu zemes vienību.

Projektējamā antenu torņa koordinātes LKS-92 koordinātu sistēmā: N 57° 45` 19.411``, E 24° 23` 30.890``, augstums 72m.

Bāzes stacijas kompleksa sastāvā ietilpst 72 m augsts metālkonstrukcijas režģu antenu tornis un „Outdoor” skapji sakaru aparatūras izvietošanai. Ap bāzes staciju uzstādāms nožogojums. Antenu tornis - rūpnieciski izgatavota trīsskaldņu metālkonstrukcija ar mainīgu šķērsgriezumu, kas sastāv no sešām 12 m garām sekcijām. Tornis – karsti galvanizēts un krāsots (sarkani – balts). Visu torņa konstruktīvo daļu izgatavo SIA „Vairogs-M”.

Detalizētie risinājumi tiks izstrādāti būvprojektā. Radiotorņa pakājē novietoti „Outdoor” skapji sakaru aparatūras izvietošanai. Piebraucamā ceļa segums - šķembu maisījums, nožogotā laukuma segums – šķembas. Antenu torņa un sakaru aparatūras zibens aizsardzībai tiek uzstādīta zibens uztvērēja antena un izveidots zemējuma kontūrs.

Higiēniskums, nekaitīgums cilvēka veselībai un videi: Nekaitīgums cilvēka veselībai un apkārtējai videi tiek nodrošināts ar sertificētu iekārtu un materiālu izmantošanu. Kontroles mērījumi tiek fiksēti Veselības inspekcijas protokolos un slēdzienos. Lietošanas drošība: Darbu drošību nodrošina kritienu no augstuma novēršanas drošības aprīkojums (CRESTO), kas samontēts atbilstoši ražotāja instrukcijai.

Aizsardzību pret nepiederošu personu iekļūšanu nodrošina slēgta teritorija.