09. jūlijs, 2020, Ceturtdiena

Asna, Asne, Zaiga

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Par Zilo karogu Salacgrīvā

29.05.2020 13:03

Par Zilo karogu Salacgrīvā

Salacgrīvas pašvaldība ir skatījusi iespēju piedalīties Zilā karoga iegūšanai novada pludmalēs. “Iepazīstot un izvērtējot situāciju, uzskatu, ka pašvaldībai nebūtu lietderīgi izskatīt jautājumu par kandidēšanu uz Zilo karogu un līdzdalību šajā programmā,” saka Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs, “programmas administratīvo prasību izpildīšanai nepieciešamo finansējumu (dalības maksa no 200 eiro par vienu peldvietu gadā, tagad palielināta līdz 1000 eiro) lietderīgāk ir ieguldīt pludmales un peldvietu sakārtošanai.”

Arī šajā peldsezonā Salacgrīvas pašvaldība veiks ūdens kvalitātes monitoringu un tas, ka peldvietai nav Zilā karoga nenozīmē, ka ūdens kvalitāte nav atbilstoša.

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta Vidzemes kontroles nodaļa informē, ka 2020. gada 11. maijā paņemtie peldūdens paraugi Salacgrīvas novadā Liepupes pagastā peldvietā „Krimalnieki” (parauga identifikācijas Nr.A-V-PŪ-20-3), Salacgrīvas peldvietā (parauga identifikācijas Nr.A-V-PŪ-20-4) un Ainažu peldvietā (parauga identifikācijas Nr.A-V-PŪ-20-5) atbilst Ministru kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumu Nr.692 „Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība” prasībām un peldēties ir atļauts.