31. jūlijs, 2021, Sestdiena

Ruta, Rūta, Sigita, Angelika

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Bērnu pieskatīšanas pakalpojums

03.06.2020 12:24

Bērnu pieskatīšanas pakalpojums

Šajā vasarā Salacgrīvas novada pirmsskolas izglītības iestādi “Vilnītis” var apmeklēt arī pirmsskolas vecuma bērni, kuri nav reģistrēti Salacgrīvas novada pirmsskolas izglītības iestādē “Vilnītis”. 

Sīkāk par šo pakalpojumu stāsta pašvaldības vadītāja vietniece izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietās Evija Keisele: Ierosinājumu veidot šādu pakalpojumu izteica uzņēmēju konsultatīvā padome. Vasarā Salacgrīvā ir daudz atpūtnieku un viesu, kuri labprāt izmantotu bērnu pieskatīšanas pakalpojumu, jeb iespēju pirmsskolas izglītības iestādē «Vilnītis» uz noteiktu laiku – četrām vai astoņām stundām – atstāt savu bērnu. Šajā laikā viņam tiks piedāvāta un nodrošināta trīsreizēja sabalansēta ēdināšana, pedagogs un pedagoga palīgs, saturīga laika

pavadīšana. Bērnudārzs ir pie jūras, pastaigas pa kāpām, priežu mežs, svaigs gaiss taču ir katra vecāka sapnis. Lūdzu, Salacgrīvas novads piedāvā šādu iespēju! Šobrīd tāda būs Salacgrīvā, bet – kas zina, ja būs pieprasījums šādam pakalpojumam arī citviet mūsu novadā, domāsim un atradīsim labāko risinājumu.
Lai varētu šo pakalpojumu nodrošināt, ir apstiprināta bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanas kārtība. Tā paredz, ka pirmsskolas izglītības iestāde Vilnītis nodrošina bērnu uzraudzības maksas pakalpojuma sniegšanu Pērnavas ielā 29, Salacgrīvā, vasaras periodā no 1. jūnija līdz 15. augustam.

Pakalpojums pieejams pirmsskolas vecuma bērniem vecumā no pusotra līdz septiņiem gadiem, kas nav reģistrēti Salacgrīvas novada pirmsskolas izglītības iestādē Vilnītis vai pamatizglītības iestāžu pirmsskolu grupās.

Iestāde sniedz īslaicīgu bērnu uzraudzības pakalpojumu – līdz četrām stundām dienā (samaksa 4,37 eiro); pilna laika bērnu uzraudzības pakalpojumu – ilgāk par 4 stundām dienā (samaksa 8,74 eiro). Papildus pilna laika bērnu uzraudzības pakalpojuma maksai pakalpojuma saņēmējam jāmaksā par bērnu ēdināšanu.
Iestāde slēdz līgumu ar bērna likumisko pārstāvi par bērnu uzraudzības pakalpojuma saņemšanu.

Ilga Tiesnese