11. augusts, 2020, Otrdiena

Liega, Olga, Zita, Zigita

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Pirmsskolas izglītības iestāde uzņem audzēkņus

20.07.2020 16:13

Pirmsskolas izglītības iestāde uzņem audzēkņus

Pirmsskolas izglītības iestāde “Vilnītis” ar filiālēm Svētciemā un Korģenē uzņem jaunus izglītojamos vispārējā pirmsskolas izglītības programmā un speciālā pirmsskolas izglītības programmā izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem.

Papildus izglītības programmas apguvei piedāvājam interešu izglītības programmas:

  • Džimbas drošības skola,
  • Veselības vingrošana,
  • Keramikas pulciņš D. Asnes vadībā (maksas interešu izglītība).

Bērniem no 5 gadu vecuma iespēja apmeklēt Salacgrīvas novada Mūzikas skolas un Mākslas skolas sagatavošanas klasi (atrodamies vienā ēkā).

IESNIEGUMS  par bērna uzņemšanu pieņemam klātienē Pērnavas ielā 29, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, tālrunis 64041839, 29134662 (vadītāja) vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi  salacgrivavilnitis@salacgriva.lv.

PII “Vilnītis” vadītāja

D. Vilemsone