28. septembris, 2020, Pirmdiena

Sergejs, Svetlana, Lana

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Jaunais mācību gads Salacgrīvas novadā

01.09.2020 12:18

Jaunais mācību gads Salacgrīvas novadā

Sveicināti cienījamie pedagogi, audzēkņi, vecāki!Klāt Zinību diena. Tie ir satikšanās svētki visiem skolēniem un skolotājiem.Šis mācību gads iesāksies neparasti, mācīsimies pielāgoties epidemioloģiskajai situācijai un uzsāksim kompetenču pieejas īstenošanu 1., 4. ,7. un 10. klasēs. Ieviesīsim jaunu vērtēšanas sistēmu. Būsim gatavi visam jaunajam, kopā mācīsimies, nebaidoties kļūdīties.

Neliela atkāpe pie iepriekšējā mācību gada. Mēs visi tikām iemesti nezināmajā – nācās ātri pārorientēties jaunajiem apstākļiem. Izsaku lielu apbrīnu par jūsu visu spēju ātri mobilizēties šajā situācijā un milzīgu pateicību pedagogiem, audzēkņiem un īpaši vecākiem par ieguldīto darbu veiksmīga attālinātā mācību procesa nodrošināšanā, digitālo prasmju apguvē. Jūsos ir milzīgs kopības spēks, jūs esat fantastiski!!!

Ļoti ceru, ka, tā kā iesākuši, mācības spēsim turpināt klātienē. Bet, lai tā notiktu, mums visiem jāievēro visas uzstādītās prasības epidēmijas ierobežošanai.

Īpaša, patīkamu satraukumu pilna diena ir pirmklasniekiem un viņu vecākiem un arī topošajiem absolventiem. Ticiet savām spējām un jums viss izdosies!

Uzsākot jauno mācību cēlienu, novēlu visiem izturību, pacietību, iejūtību citam pret citu un labu veselību! Lai šodien svētku sajūta un prieks par atkal satikšanos! Lai sekmīgs, radošs un panākumiem bagāts Jaunais mācību gads!

Lai uzsāktu 2020/2021.m.g. visas izglītības iestādes ir kļuvušas vizuāli pievilcīgākas, ir ieviesti dažādi jauninājumi:

Salacgrīvas vidusskolā ar 2020.gada 1.septembri Salacgrīvas vidusskolas skolēnus un apmeklētājus priecēs salabotās kāpnes pie centrālās ieejas durvīm, izremontētie 2.stāva un 4.stāva gaiteņi ar nomainītu grīdas segumu, izremontētās meiteņu un zēnu labierīcību telpas, nomainītie kāpņu foajē grīdas segumi. Ir veikti 1.a klases skolēnu klases telpas uzlabošanas darbi. Paldies 7.b klases vecākiem par ieguldīto darbu un laiku bērnu klases telpas remontā. Par izglītojamo un darbinieku drošību gādās uzstādītā automātiskā drošības sistēma, kas ugunsgrēka trauksmes gadījumā nodrošina durvju automātisku atvēršanos. Skolēnu drošu pārvietošanos uz konkursiem, olimpiādēm un citiem pasākumiem nodrošinās jauna skolas darba automašīna, nomainot tehniski nolietoto automašīnu, kas līdz šim bija izglītības iestādes rīcībā. Veiktie remontdarbi apkures sistēmas uzlabošanai nodrošinās vienmērīgu telpu temperatūru rudens un ziemas periodā, bet atjaunotā ventilācijas sistēma nodrošinās gaisa cirkulāciju sporta zālē un aktu zālē.

 

Par pašvaldības piešķirto finansējumu PII “Vilnītis” ar filiālēm Svētciemā un Korģenē 2019./ 2020.m.g. paveikts:
PII “Vilnītis” Salacgrīvā:
Sagādāti mācību materiāli kompetenču pieejas mācību saturā nodrošināšanai;
Nomainītas saimniecības ieejas durvis un uzstādīts durvju kods;
Atjaunots krāsojums arkām;
Atjaunoti rotaļu laukuma elementi;
Atjaunots krāsojums grupu telpās;
Balkonu grīdu remonts.

Filiālē Svētciemā:
Sagādāti mācību materiāli kompetenču pieejas mācību saturā nodrošināšanai;
Iegādāti prožektori teritorijas izgaismošanai;
Atjaunoti soliņi;
Atjaunoti rotaļu laukuma aktivitāšu centru elementi.

Filiālē Korģenē:
Sagādāti mācību materiāli kompetenču pieejas mācību saturā nodrošināšanai;
Sakārtota ieeja;
Ierīkota ugunsdrošības signalizācijas sistēma;
Izlīmeņota grīda un nomainīts grīdas segums grupas telpā;
Notiks radiatoru maiņa grupas telpā.

Paldies, PII “Vilnītis” vadītājas vietniecei saimniecības jomā un remontstrādniekam par darbu organizēšanu un veikšanu!

 

Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolā esam uzlabojuši skolas estētisko vidi. Esam sarūpējuši piecus jaunus portatīvos datorus, divus projektorus. Mums ir uzdāvinātas deviņas planšetes un 9 robotikas komplekti. Esam izremontējuši ēdamzāli un datorklasē sienas un grīdas un iegādājušies jaunus galdus un solus.

Matemātikas un Latviešu valodas klasēs esam atdzīvinājuši koka grīdu. Esam iekārtojuši 5 /6 gadīgo un speciālās izglītība klasītes. Esam uzlabojuši skolas iekšpagalmā skaistu puķudobi ar atpūtas bluķīšiem, kuri to vien gaida, ka kāda klase uz tiem apsēdīsies.
Priecīgu mums visiem jauno mācību gadu!

 

Salacgrīvas Mākslas skolā vasaras laiks aizsteidzies. Gluži vai vēja spārniem. Saņemti vērtējumi Valsts konkursa darbiem, aizritējis “NOBORIGAMA 2020” darbošanās, kurināšanas un vaļā vēršanas pasākums. Aizsāktas iestrādes projektam “Ābols no ābeles tālu nekrīt” un gaisā virmo jaunais mācību gads.

Salacgrīvas Mākslas skolai Valsts konkursā Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņiem 2019./ 2020. mācību gadā iegūta viena pirmā vieta (Saule Ķūrena ar darbu “Bezgalīgais dvēseles sentiments.”) un viena trešā vieta (Elza Krasovska ar darbu “Dzīvās plaisas.” Ļoti, ļoti priecājamies par Mākslas skolas sasniegto! Gluži vai neticami, bet fakts paliek fakts, Salacgrīvas Mākslas skolas audzēkņi jau ceturto gadu iegūst Valsts konkursa pirmās vietas!
Arī Starptautiski žūrētajā konkursā “Vērtību sakta” Saule Ķūrena ieguvusi vienu no godalgām! Un kā lai nepriecājas, ja mums ir tādi audzēkņi! Un TĀDI pedagogi! Šoreiz tie ir -Vita Valdmane, Liene Medne, Evija Kraukle un Madara Medne!
Ceturtdien, 2020. gada 27. augustā aizvadītā Latvijas Mākslas un mūzikas skolu direktoru sanāksme Jūrmalas Mūzikas skolā iezīmēja tuvākās un tālākās nākotnes mērķu sasniegšanas gaitu. Tie sakrīt ar jau mūsu Mākslas skolā pirms gadiem aizsākto animācijas programmas izveidi, telpas un apjoma studijām un pats svarīgākais – domāšanu kā cilvēka radošā procesa vissvarīgāko komponenti, attīstīšanu.  To arī uzteica Valsts konkursa žūrija, kas ievēroja, ka Salacgrīvas Mākslas skolas iesniegtie audzēkņu darbi bija tik atšķirīgi un individuāli savā rakstura izpausmē. Šeit atklājas “lielais noslēpums”, ka pedagogs neiejaucas audzēkņa idejas “ pareizošanā”, bet veicina audzēkņa idejas aizvešanu līdz rezultātam. Lai katrā solī audzēknis sev uzdotu jautājumu – kāpēc es to daru? Un tūdaļ sniegtu atbildi – tāpēc! Analītiskas domāšanas sekmēšana un paveiktā apraksts.  Padarītā apkopojums un izvērtējums. Malā nepaliek izpildījums, kas tiek demonstrēts ar pedagoga profesionālo pieredzi un mērķi uz kuru jātiecas.
Jaunajā mācību gadā Salacgrīvas Mākslas skolas pedagogi gatavojas jauniem izaicinājumiem, kuri noteikti būs! Tiem jābūt ! Jo savādāk nenotiek attīstība laikā, kas kopējā kultūras procesā iezīmēsies kā 21. gs.,  ar tam raksturīgajām vizuālās mākslas  dizaina tendencēm un multimediju iespēju izvērsumu. Arī Salacgrīvas Mākslas skolā.

 

Liepupes pamatskola jauno mācību gadu uzsākot.

Tikko izskanējis pirmais skolas zvans 2020./21. mācību gadam Liepupes pamatskolā. Līdz ar rudenīgajiem rītiem, rasā mirdzošiem asteru un gladiolu ziediem, klāt skolas laiks. Šogad skolu skar gan iekšējas, gan ārējas pārmaiņas. Iekšējās pārmaiņas saistītas ar kompetenču izglītības ieviešanu, ārējās- ar paveiktajiem darbiem vasarā.   Mūs iepriecina Salacgrīvas novada domes finansētā projekta par drošu piebraucam ceļu pie skolas, sakārtošanu noslēgums. Skolas priekšā vēl rosās apzaļumotāji, kuri pabeidz pēdējos košumaugu stādīšanas darbus, taču skola tikusi pie glīti bruģēta laukuma, jauna piebraucamā ceļa, drošības saliņām uz asfaltētā ceļa, sakārtotām pieturām, bruģētiem celiņiem. Darbus veic firma „Kvinta BLC” un šis projekts ir vērsts uz vides sakārtošanu ne tikai pie skolas, bet arī tās apkārtnē, tāpēc priecēs ikvienu Liepupes iedzīvotāju.

Izmantojot skolēnu prombūtnes laiku vasarā un attālināto mācību laikā, veikts vērienīgs pirmā stāva gaiteņa remonts, remonts dušās un ģērbtuvēs.

Pamatīgi izremontēti divi trešā stāva kabineti- angļu valodas un krievu valodas.

Pārmaiņas piedzīvojuši vingrošanas rīki, šūpoles un cits āra inventārs. Sakārtotas un uzbetonētas kāpnes, lai vieglāk un ērtāk staigāt ienākot skolā no iekšpagalma. Regulāri ikdienā tiek kopts, pļauts, ravēts, apzaļumots un uzturēts kārtībā lielais skolas dārzs, stadions, rotaļu laukumi un pārējā teritorija vairāk kā 5 ha platībā.

Darbi turpinās. Oktobra brīvlaikā tiks veikti linoleja ieklāšanas darbi pirmā stāva garajā gaitenī. Tāpat oktobra brīvlaikā plānots nomainīt stikla blokus 3 gaiteņos, logi pasūtīti un noslēgts līgums ar firmu „Alandma” par darbu izpildi.

Pēc skolas padomes tikšanās ar novada domes vadību 8. jūlijā, atbalstīts vecāku un skolas vadības lūgums par meiteņu mājturības kabineta modernizēšanu, tam piešķirti līdzekļi 15 000 euro apmērā. Uzsākti darbi arī tur, un, domājams, decembrī meitenes varēs atgriezties modernā mājturības kabinetā.

Otrs vecāku lūgums, bija atbalstīt āra trenažieru- un aktivitāšu laukuma izveidi. Arī tam saņemts atbalsts 15 000 no Salacgrīvas novada domes, rit iepirkuma procedūra, bet tai noslēdzoties, skolēniem būs pieejami āra vingrošanas rīki un trenažieri.

Trešais vecāku lūgums, bija līdzekļi skolas iekšpagalma sakārtošanai. Līdzekļi ir piešķirti, taču tehnoloģiskais process darbu veikšanai nav savienojams ar rudens un ziemas laika apstākļiem, tāpēc šos darbus veiksim pavasarī.

Daudzus gadus mūsu, visu Liepupes sporta mīļotāju, rūpes ir par slikto sporta laukuma skrejceļu segumu un novecojušo sporta laukuma infrastruktūru - tāllēkšanas bedri, lodes un diska sektoriem, vecajām apgaismojuma laternām, kā arī par vecajiem vingrošanas rīkiem. Sporta laukums paliek nākotnes sapnis, taču skolēni, vecāki, pedagogi ir pateicīgi Salacgrīvas novada domei par atbalstu lielo remonta darbu veikšanā.

Vide veido cilvēka personību un redzējumu par estētisko sev apkārt. Esam priecīgi, ka vide kļūst skaistāka un drošāka.