12. maijs, 2021, Trešdiena

Valija, Ina, Ināra, Inārs

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Aicinām pieteikties Salacgrīvas novada uzņēmēju konsultatīvajā padomē!

26.04.2021 13:35

Aicinām pieteikties Salacgrīvas novada uzņēmēju konsultatīvajā padomē!

Salacgrīvas novada dome aicina uzņēmējus, kuri vēlas iesaistīties padomes darbā līdz 2021.gada 7.maijam pl. 12.00  iesniegt elektroniski aizpildītu pieteikuma anketu!

Anketu iespējams arī iesniegt sūtot to uz e-pastu: elina.lilenblate@salacgriva.lv vai iemest to Salacgrīvas novada domes, Ainažu pilsētas pārvaldes vai Liepupes pilsētas pārvaldes pasta kastītē līdz pl.12.00.

Anketēšanas rezultātā iegūtā informācija tiks nodota katras nozares darba grupai, kura, ņemot vērā Nolikuma 10. punktu, deleģēs savas nozares pārstāvjus padomes sastāvam.

Darbība

Padomes darbības mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Salacgrīvas novadā un uzturēt efektīvu dialogu starp Salacgrīvas novada pašvaldību un vietējiem uzņēmējiem, tādejādi veicinot viedokļu apmaiņu un tādu lēmumu pieņemšanu, kas ir saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem un pozitīvi ietekmē uzņēmējdarbības vidi un uzņēmējdarbības attīstību novadā.

Padomes galvenie uzdevumi ir:

  • Domes izstrādāto normatīvo aktu un stratēģiskās plānošanas dokumentu izskatīšana, priekšlikumu izstrādāšana un iesniegšana Domei;
  • novada attīstības un citu stratēģiski svarīgu plānošanas dokumentu ietekmes izvērtēšana uz uzņēmējdarbības vidi un uzņēmējdarbības attīstību novadā;
  • nozīmīgu attīstības un investīciju projektu ietekmes izvērtēšana uz sociāli ekonomisko attīstību novadā un to atbilstību Salacgrīvas novada stratēģiskajiem mērķiem un attīstības plānošanas dokumentiem;
  • kopīgu projektu ierosināšana un īstenošana sadarbībā ar Domi, lai veicinātu novada sociāli ekonomisko attīstību;
  • veicināt uzņēmēju līdzdalību  Salacgrīvas novada mārketinga pasākumos;
  • noskaidrot Salacgrīvas novada nozaru uzņēmēju viedokli dažādos viņus interesējošos jautājumos un sagatavot priekšlikumus to risināšanai;
  • apzināt un apkopot ar uzņēmējdarbību saistītās aktuālās problēmas un iespēju robežās veicināt savstarpējo informācijas apmaiņu starp nozaru uzņēmējiem;
  • citi uzdevumi, kas saistīti ar uzņēmējdarbības vides uzlabošanu novadā.

Salacgrīvas novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums

PIETEIKUMA ANKETA

Tekstu sagatavoja

SNJUIC “BĀKA” vadītāja Elīna Lilenblate

     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31