30. jūlijs, 2021, Piektdiena

Valters, Renārs, Regnārs

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Par iestāžu rīcību Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanā

18.06.2021 12:33

Par iestāžu rīcību Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanā

Salacgrīvas novada dome 17.jūnijā irt izdevusi rīkojumu "Par grozījumiem 2021. gada 9. aprīļa rīkojumā Nr. 3.19/29 “Par iestāžu rīcību epidemioloģiskās drošības pasākumu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanā”

Pamatojoties uz 2021. gada 15. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 369 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai””, izdarīt šādus grozījumus 2021. gada 9. aprīļa rīkojumā Nr. 3.19/29 “Par iestāžu rīcību epidemioloģiskās drošības pasākumu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanā”:

1. Rīkojuma 5. punktu izteikt šādā redakcijā:

“5. Salacgrīvas novada kultūras centram ar struktūrvienībām: Ainažu kultūras nams, Liepupes pagasta tautas nams, Lauvu tautas nams – darbu organizē, ievērojot 2020. gada 9. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 21. un 24. punktos noteiktās prasības, ievērojot Kultūras ministrijas izstrādātās vadlīnijas attiecībā uz publisku pasākumu organizēšanu un amatiermākslas kolektīvu darbību.”
2. Uzdodu Informācijas nodaļai nodrošināt sabiedrības informēšanu par šajā rīkojumā noteikto kārtību.