23. jūlijs, 2024, Otrdiena

Magda, Magone, Mērija, Magdalēna

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

PAZIŅOJUMS PAR BŪVNIECĪBAS PUBLISKO APSPRIEŠANU

18.02.2021 10:33

Salacgrīvas novada dome, pamatojoties uz Salacgrīvas novada būvvaldes 2021.gada 5.februāra lēmumu Nr. BIS-BV-5.28-2021-614 (13.12.1-11) “Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību”, un 2021.gada 18.februāra lēmumu Nr. BIS-BV-5.28-2021-854 (13.12.1-23) “Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu”, paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodota būvniecības iecere “Krasta ielas pārbūve posmā no Tirgus ielas līdz Krasta ielai 38, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā”, būvprojekta izstrādātājs SIA “Vertex projekti”, reģ. Nr.40003842450, BK reģ. Nr.3591-R, būvprojekta vadītājs Oskars Koemecs, sert. Nr.3-01319, zemes vienības kadastra apzīmējums 6615 005 0155, 2.grupas inženierbūve, būves galvenais lietošanas veids 2112, būvniecības veids – pārbūve.

Būvniecības ierosinātājs: Salacgrīvas novada dome, reģ. Nr. 9000059796, Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas nov., LV-4033; e-pasta adrese: dome@salacgriva.lv; atbildīgā persona: Gundega Upīte-Vīksna, tālruņa Nr. 27336698, e-pasta adrese: gundega.upite-viksna@salacgriva.lv

Būvprojekta izstrādātājs: SIA “Vertex projekti”, reģ. Nr.40003842450, BK reģ. Nr.3591-R, atbildīgā persona: būvprojekta daļas vadītājs Gatis Vīksne, tālruņa Nr. 29160103; e-pasta adrese: gatis@vertexprojekti.lv.

Ar būvniecības ieceri var iepazīties Salacgrīvas novada domes interneta vietnē www.salacgriva.lv sadaļā “Būvniecība”/ “Publiskās apspriešanas” no 2021.gada 18.februāra līdz 2021.gada 18.martam.

Būvniecības ieceres prezentācijas sanāksme notiks 2021.gada 18.martā no plkst. 10:00 līdz plkst.11:00. tiešsaistē ZOOM platformā. Pieteikt dalību sanāksmē var sūtot e-pastu uz adresi: gundega.upite-viksna@salacgriva.lv, norādot e-pasta adresi, vārdu un uzvārdu. Uzaicinājums uz prezentācijas sanāksmi tiks nosūtīts 2021.gada 17.martā.

Atsauksmes var iesniegt rakstiski pa pastu: Salacgrīvas novada būvvalde, Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas nov., LV-4033; vai nosūtīt uz e-pasta adresi: buvvalde@salacgriva.lv; aizpildot aptaujas lapu, Salacgrīvas novada būvvaldes atbildīgā persona: Būvvaldes vadītāja – galvenā arhitekte Ineta Cīrule, tālruņa Nr. 29343086; e-pasta adrese: ineta.cirule@salacgriva.lv .

APTAUJAS LAPA

Krasta iela plāns

Lēmums - pielikums Nr.1

Lēmums - pielikums Nr.2

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031