03. augusts, 2020, Pirmdiena

Augusts

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Salacgrīvas novada dome ir sagatavojusi atklātu vēstuli VARAM ministram J.Pūcem.

11.06.2020 11:50

Salacgrīvas novada dome ir sagatavojusi atklātu vēstuli Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram J.Pūcem par rīkojuma Nr. 15-2/4906 atcelšanu. Salacgrīvas novada dome aicina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru J.Pūci atcelt savu 2020.gada 1.jūnija rīkojumu Nr. 15-2/4906 „Par Salacgrīvas novada domes 2020.gada 19.februāra saistošo noteikumu Nr.4 "Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa" darbības apturēšanu”. 

Pēc rīkojuma satura izvērtēšanas pašvaldība kopā ar konsultantiem ir secinājusi, ka liela daļa rīkojumā norādīto pārkāpumu ir nebūtiski.  Ministram ir iespēja izvēlēties konstatētajiem trūkumiem samērīgu rīcības modeli, izrādot vēlēšanos sadarboties ar pašvaldībām teritorijas plānojumu izstrādes laikā radušos trūkumu novēršanā. Tā vietā lai kopīgi strādātu pie teritorijas attīstības plānošanas, šajā procesā nodrošinot atbalstu pašvaldībām, Salacgrīvas novada gadījumā atbildīgā ministrija izvēlējusies skaļu saukļu un pārsteidzīgu paziņojumu izplatīšanas ceļu. Salacgrīvas novada dome uzskata, ka, izdodams rīkojumu par teritorijas plānojuma darbības apturēšanu, ministrs apzināti rīkojies nesamērīgi ar mērķi nomelnot pašvaldību.

Lai arī Salacgrīvas novada pašvaldība ir vērsta uz sadarbību, vienmēr atvērta diskusijām un aktīvi sadarbojas ar valsts institūcijām problēmsituāciju risināšanā, šis gadījums ir klajš pierādījums paša ministra vēlmei izmantot katru iespēju, lai nomelnotu pašvaldības un faktiski kavētu teritoriju attīstību.

Ņemot vērā augstāk minēto, Salacgrīvas novada dome aicina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru atcelt izdoto rīkojumu, pierādot, ka ministrs ir spējīgs atlikt malā savu personīgo nepatiku pret Salacgrīvas novada vadību un konstruktīvi sadarboties teritoriju attīstības plānošanā.

Lai nodrošinātu maksimāli lietderīgu valsts un pašvaldības resursu izmantošanu (un tiesas procesa uzsākšana pašvaldības ieskatā var nesniegt ātrāko situācijas atrisinājumu), Salacgrīvas novada dome ir gatava iesaistīties sarunās ar VARAM, lai rastu kopsaucēju teritorijas plānojuma patieso trūkumu novēršanā. Neraugoties uz pašvaldības kritisko skatījumu uz rīkojuma saturisko pusi un nevienlīdzīgo attieksmi no ministrijas puses, Salacgrīvas novada dome aicina atcelt rīkojumu Nr. 15-2/4906. Tajā pat laikā pašvaldība turpina meklēt piemērotāko rīcības scenāriju, kas ļautu pieņemt labāko lēmumu teritorijas plānojuma turpmākajā virzībā, lai nodrošinātu, ka ir ņemtas vērā un vislabākajā iespējamā veidā pārstāvētas pašvaldības iedzīvotāju intereses.

 

PielikumāSākotnējais rīkojuma satura izvērtējuma materiāls, kas izmantojams kā pamats turpmākās diskusijas organizēšanai ar VARAM

Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs