03. augusts, 2020, Pirmdiena

Augusts

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Būs brīvdabas kino

15.06.2020 15:47

Tiekamies 2020.gada vasarā BRĪVDABAS KINO pasākumos Svētupes muižas laukumā Svētciemā! Lai tas būtu iespējams, biedrība “Šūna” Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” programmas ietvaros apguvusi finansējumu sabiedriskā labuma projekta “Muižas brīvdabas vakari” realizēšanai. Projekta kopējās izmaksas 19 897,59 EUR, no kurām 90% jeb 17 907,83 EUR sastāda ES publiskais finansējums no 10% jeb 1989,76 EUR sastāda Igaunijas pilsoņa un Svētupes muižas īpašnieka Raimond Parn ziedojums.

Projekta ietvaros iegādāti krēsli, audiovizuālais un tehniskais aprīkojums brīvdabas kino pasākumiem.