03. augusts, 2020, Pirmdiena

Augusts

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Salacgrīvas kapsētai jauns zvans

29.06.2020 12:44

Salacgrīvas kapsētai jauns zvans

Jau ilgāku laiku Salacgrīvas kapsēta ir bijusi bez zvana (tas tika nozagts). Tādēļ mūžībā aizgājušos izvadīja bez zvana skaņām vai arī tika zvanīts baznīcas zvans. Tagad Salacgrīvas kapsētai ir jauns zvans. Tas ir Lielsalacas Evaņģēliski Luteriskās baznīcas dāvinājums Salacgrīvas pilsētai. Šis zvans ir tapis ar anonīmu ziedotāju atbalstu, kuru vēlēšanās ir dāvināt pilsētai šo zvanu draudzes vārdā. Un šādā ziņā šis ir īpašs dāvinājums ar noslēpumainu izcelsmi. Zvans, pirms uzstādīšanas kapličas tornī, vienu svētdienu bija novietots arī aplūkošanai Lielsalacas Evaņģēliski Luteriskajā baznīcā.

Es domāju, ka šī ir ļoti īpaša dāvana, jo zvana skaņai ir īpaša balss, kas ne tikai pavada aizgājušos, bet arī tuvākiem un tālākiem, pat klāt neesot, dod ziņu – cilvēks ir aizgājis. Tā ir skaņa jeb balss, kas brīvi var izskanēt pat ierobežojumu laikā. Ne par velti tautā saka, ka zvanam ir mēle. Tādēļ zvana skaņa ir arī kā balss un lūgšana, kas ieskanas cilvēkā. Senos laikos, baznīcas vai kapa zvanam skanot, cilvēki uz brīdi apstājās. Vīri noņēma cepures un deva godu aizgājušajiem. Un tas viss liek cilvēkiem aizdomāties par dzīvi, mūžību un garīgām vērtībām.

Šis zvans ir iesvētīts 21.jūnijā par svētīgu pavadīšanu tiem, kas aiziet un par liecību un atgādinājumu tiem, kas paliek. Iesvētīšanas svētbrīdī uzrunu teica arī Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs.

Man ir ļoti liels prieks, ka šis īpašais dāvinājums notiek laikā, kad mūsu pilsētā notiek plaši un vērienīgi pilsētas sakārtošanas darbi. Un es ceru, ka pēc gadiem varēs pateikt: “2020.gadā Salacgrīvā notika lielas lietas!”

 

Sirsnībā un pateicībā

Lielsalacas Evaņģēliski Luteriskās Draudzes vārdā -

māc. Andris Vilemsons