13. augusts, 2020, Ceturtdiena

Velga, Elvīra, Rēzija

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Salacgrīvas novada jaunatnes un uzņēmējdarbības iniciatīvu centra "BĀKA"

Sila iela 2, Salacgrīva, LV-4033, Latvija
Tel.- 64071991
e-pasts - jic@salacgriva.lv 

Salacgrīvas novada jaunatnes un uzņēmējdarbības iniciatīvu centra "BĀKA" ir Salacgrīvas novada dibināta iestāde, kas ir viena no pašvaldības darba ar jaunatni īstenošanas instrumentiem un institucionālās sistēmas darbam ar jaunatni sastāvdaļām. BĀKA atvērta jauniešiem, vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kā arī bērniem no 6 gadiem, katru darba dienu no 14:00 – 20:00.

MISIJA: Sekmēt Salacgrīvas novada jauniešu dzīves kvalitāti, radot vidi viņu sociālekonomiskajai izaugsmei, konkurētspējai, iniciatīvai, līdzdalībai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī veicinot viņu palikšanu pašvaldībā.

VĪZIJA: Mūsdienīgs un pieejams Centrs, kuru raksturo jauniešu iniciatīva, ilgtspēja un stabilitāte, kas atbilstoši Salacgrīvas novada pašvaldības interesēm, vajadzībām un pieprasījumam realizē un koordinē vienotu jaunatnes politiku pašvaldībā un sekmē neformālās izglītības attīstību.

MĒRĶIS: Veicināt pašvaldības jauniešu iniciatīvas, viņu līdzdalību lēmumu pieņemšanā, sabiedriskajā dzīvē, organizējot uz jauniešiem orientētu plānotu praktisku pasākumu kopumu viņu dzīves kvalitātes uzlabošanai un piedāvājot iespējas jauniešu pilnvērtīgai izaugsmei.

Ieskaties mūsu ikdienā un iesaisties aktivitātēs:

www.facebook.com/jicbaaka

instagram.com/jic_baaka

nm_13366645.jpg