26. februāris, 2020, Trešdiena

Mētra, Evelīna, Aurēlija

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Ainažu kultūras nams

10.11.2010 14:46

Ainazu_KN_bilde_2017.jpg

Ainažu kultūras nams

Valdemāra iela 50, Ainaži, Salacgrīvas novads LV-4035
Tālr. +371 64043219; Mob.: +37128371559 

Kultūras darba vadītāja: Madara Oga - Timofejeva madara.oga-timofejeva@salacgriva.lv 

Kultūras pasākumu organizators: Solveiga Muciņa solveiga.mucina@salacgriva.lv

Facebook: http://www.facebook.com/ainazukn/

Ainažu kultūras nams ir jaunradei un iniciatīvai atvērts kultūrvides veidotājs Salacgrīvas novadā, kas nodrošina iedzīvotājus ar augstvērtīgas kultūras un mākslas pieejamību, rūpējas par kultūras mantojuma saglabāšanu un atbalsta radošumu, jaunradi un tradīcijas.

Ainažu kultūras nama misija ir

  • nodrošināt kvalitatīvu amatierkolektīvu darbību, veicinot to māksliniecisko izaugsmi un attīstot to dalībnieku radošumu un prasmes;
  • piedāvāt aktuālu un augstvērtīgu tautas mākslas un profesionālās mākslas pasākumu saturu;
  • izkopt un saglabāt tradīcijas, vērtības un novada kultūrvēsturi;
  • nodrošināt kultūras daudzveidību, veidojot labvēlīgu vidi jaunradei, sociālajai līdzdalībai un mūžizglītības procesiem.

Ainažu kultūras biedrība dibināta 1926. gadā, bet Ainažu kultūras nama ēka tika uzcelta tikai 1928. gadā par iedzīvotāju saziedotiem līdzekļiem. Kultūras nams celts pēc Paula Kundziņa projekta un tam kopš 1966. gada ir piešķirts Eiropas kultūras mantojuma statuss. Nama dvēsele ir skatuve, kurai ir slīpā grīda, lai zālē sēdošajiem būtu laba pārredzamība. Zālē ir ļoti laba akustika .

Ainažu kultūras namā norisinās koncerti, izstādes, saviesīgi pasākumi un darbojas vairāki amatierkolektīvi.

Ainažu kultūras nama amatierkolektīvi

Jauktais koris „Krasts” 

Diriģente Agra Jankovska, kormeistars Vitālijs Bogdanovičs

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Randiņš

Vadītāja Anita Gīze, koncertmeistare Lolita Jakobsone

Pieaugušo un skolēnu amatierteātris

Vadītāja Inese Vēriņa-Lubiņa

Bērnu deju kolektīvi „Zvirgzdiņi” un „Jūrmalnieks”

Vadītāja Solveiga Muciņa, koncertmeistare Liene Berga

Bērnu vokālais ansamblis „Saules akmentiņi”

Vadītāja Liene Berga

Ainažu kultūras nams aicina jaunos dalībniekus pieteikties pie kolektīvu vadītājiem vai kultūras namā.