07. aprīlis, 2020, Otrdiena

Helmuts, Zina, Zinaīda

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Attīstības un projektu nodaļa

ATTĪSTĪBAS UN PROJEKTU NODAĻA

Nodaļas un projektu vadītāja - Sarma Kacara, 64071982,

kab.110, sarma.kacara@salacgriva.lv 

Attīstības un teritorijas plānotājs - Liene Some-Tiesnese, 64071997, 26662248

kab.209, liene.some-tiesnese@salacgriva.lv Darba laiks: Pirmdien 08:30-13:00, Trešdien 08:30-13:00, Ceturtdien 08:30-13:00, Piektdien 08:30-13:00.

Projektu koordinatore - Solvita Kukanovska, 64071982,

kab.110, solvita.kukanovska@salacgriva.lv 

Uzņēmējdarbības konsultants - Elīna Lilenblate, 64071985,

kab.110, elina.lilenblate@salacgriva.lv 

Salacgrīvas novada gada uzņēmējs

Salacgrīvas novada pašvaldības konkurss "Salacgrīvas novada gada uzņēmējs"

1. Nolikums paredz Salacgrīvas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) konkursa  “Salacgrīvas novada gada uzņēmējs”  (turpmāk – Konkurss) organizācijas un norises kārtību, kā ari uzvarētāju un dalībnieku godināšanu.

Lasīt vairāk →

Salacgrīvas novada domes uzņēmējdarbības centrs

KONTAKTINFORMĀCIJA - Salacgrīvas novada domes Klientu apkalpošanas centrs

tālr.Nr.64071973, e-pasts: dome@salacgriva.lv

 

• Jauna uzņēmuma dibināšana

• Biznesa plāna sagatavošanā un finanšu piesaistes jautājumos ( Bankas  kredītu piesaistes iespējas)

• Mājražotāju atbalsta jautājumos

• ES fondu piesaistes jautājumos (ELFLA;EZF; LIAA; LEADER; ESF un citos)

• Jauniešu biznesa plāna sagatavošanas jautājumos

• Uzņēmēju apmācību iespēju jautājumos 

• Labas lauksaimniecības prakses jautājumos

• Bioloģiskās sertifikācijas jautājumos. 

• Iepirkuma sagatavošanas jautājumos

• NIP apsaimniekošanas jautājumos

• PVD un citu valsts institūciju likumdošanas jautājumos saistībā ar uzņēmējdarbību

• Organizē darbu uzņēmēju konsultatīvā padome Salacgrīvas novadā

• Organizē apmācības uzņēmējiem pa nozarēm pēc pieprasījuma, kā ari pieredzes apmaiņas braucienus pa nozarēm. 

Pieņemšanas laiki 

Pirmdiena no 8:00 līdz 18:00 

Kā ari citās dienās no 8:00 līdz 17:00 saskaņojot vizīti pa telefonu.