01. aprīlis, 2020, Trešdiena

Dagne, Dagnis

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Salacgrīvas novada domes uzņēmējdarbības centrs

KONTAKTINFORMĀCIJA - Salacgrīvas novada domes Klientu apkalpošanas centrs

tālr.Nr.64071973, e-pasts: dome@salacgriva.lv

 

• Jauna uzņēmuma dibināšana

• Biznesa plāna sagatavošanā un finanšu piesaistes jautājumos ( Bankas  kredītu piesaistes iespējas)

• Mājražotāju atbalsta jautājumos

• ES fondu piesaistes jautājumos (ELFLA;EZF; LIAA; LEADER; ESF un citos)

• Jauniešu biznesa plāna sagatavošanas jautājumos

• Uzņēmēju apmācību iespēju jautājumos 

• Labas lauksaimniecības prakses jautājumos

• Bioloģiskās sertifikācijas jautājumos. 

• Iepirkuma sagatavošanas jautājumos

• NIP apsaimniekošanas jautājumos

• PVD un citu valsts institūciju likumdošanas jautājumos saistībā ar uzņēmējdarbību

• Organizē darbu uzņēmēju konsultatīvā padome Salacgrīvas novadā

• Organizē apmācības uzņēmējiem pa nozarēm pēc pieprasījuma, kā ari pieredzes apmaiņas braucienus pa nozarēm. 

Pieņemšanas laiki 

Pirmdiena no 8:00 līdz 18:00 

Kā ari citās dienās no 8:00 līdz 17:00 saskaņojot vizīti pa telefonu.