29. janvāris, 2022, Sestdiena

Valērijs, Aivars

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Informācijas nodaļa

Salacgrīva, Smilšu iela 9, LV - 4033, kab.105

Informācijas nodaļas vadītāja Ilga Tiesnese - 64071987, 26545574, fakss 64071993 ilga.tiesnese@salacgriva.lv

Informācijas aprites speciālists Kaspars Neimanis - 64071987 kaspars.neimanis@salacgriva.lv

Ar 2004.gada 1.martu pašvaldībā izveidota informācijas nodaļa, kuras uzdevums –
• aktualizēt informāciju pašvaldības mājas lapā www.salacgriva.lv
• reizi mēnesī, sagatavot materiālus un izdot pašvaldības izdevumu "Salacgrīvas ziņas"
• organizēt domes priekšsēdētāja, domes deputātu un speciālistu tikšanās ar pašvaldības iedzīvotājiem ne retāk kā 2 x gadā
• piedalīties pasākumos, kuri notiek pašvaldībā
• sniegt informāciju pašvaldības iedzīvotājiem un masu saziņas līdzekļiem
• piedalīties pašvaldības, tās iestāžu un aģentūru stratēģiskās plānošanas pasākumos.
Katru gadu notiek divas tikšanās ar iedzīvotājiem pašvaldības lielākajās apdzīvotajās vietās. Šajās tikšanās reizēs domes priekšsēdētājs, domes speciālisti informē iedzīvotājus par padarītajiem darbiem un par nākotnes iecerēm, atbild uz jautājumiem.
Tikšanās ar iedzīvotājiem notiek Ainažos, Svētciemā, Lauvās, Korģenē, Kuivižos, Salacgrīvā, Tūjā un Liepupē.

Salacgrīvas novada domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša trešajā trešdienā pulksten 15.00. Lai iedzīvotājiem nodrošinātu lielāku iespēju apmeklēt domes sēdes, tās notiek Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta telpās, Salacgrīvā, Rīgas ielā 10.a, vai arī citā domes priekšsēdētāja noteiktā laikā un vietā. Domes ārkārtas sēdes sasauc domes priekšsēdētājs, nosakot sēdes norises vietu, laiku un darba kārtību.

Domes sēdes ir atklātas, izņemot likumā „Par pašvaldībām” 26.panta 3.sadaļas noteiktajos gadījumos.

Domes atklātajās sēdēs var piedalīties jebkurš pašvaldības iedzīvotājs, personas, kuras strādā pašvaldības teritorijā vai tām pašvaldības teritorijā pieder īpašums, kā arī masu informācijas līdzekļu pārstāvji.

Domes sēdēs pieņemtie lēmumi ir brīvi pieejami ikvienam attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotājam, kā arī iestādēm un uzņēmumiem un masu saziņas līdzekļu žurnālistiem. Ar domes lēmumiem un sēžu protokoliem, katram interesentam ir iespējams iepazīties pie domes atbildīgās sekretāres katru darba dienu no pulksten 8:00 – 13:00 un 14:00 – 17:00. Ar domes sēžu lēmumiem var iepazīties arī Salacgrīvas pilsētas bibliotēkā, domē pie ziņojumu dēļa, pašvaldības izdevumā avīzē – „Salacgrīvas ziņas” un internetā – pašvaldības mājas lapā www.salacgriva.lv

Lai informētu pašvaldības iedzīvotājus par pašvaldībā notiekošo nu jau piecpadsmito gadu tiek izdots informatīvais izdevums avīze – apkārtraksts „Rasa”, no 2004.gada novembra tas saucas „Salacgrīvas ziņas”. .
Avīze – apkārtraksts tiek izdots sadarbībā ar rajona laikrakstu „Auseklis” un tiek iespiests Valmieras tipogrāfijā SIA „Lapa” 3000 eksemplāru lielā tirāžā. Uz Jūras svētkiem, kuri ir lielākie svētki pašvaldībā, tiek iespiesti 3500 eksemplāri, kuri par brīvu izplatīti pašvaldības iedzīvotājiem un svētku viesiem.

Sadarbojoties ar Latvijas pastu avīze „Salacgrīvas ziņas” tiek izplatītas pašvaldības iedzīvotājiem par brīvu – Ainažos, Liepupē, Tūjā un Salacgrīvā.

Laikraksts sniedz informāciju par domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem, par pašvaldības skolās un pirmskolas mācību iestādēs notiekošo, par kultūras norisēm, par jaunumiem bibliotēkās, par svarīgiem jautājumiem, kas skar pašvaldības struktūrvienību saimniecisko darbību un attīstību. Ar avīzes starpniecību iedzīvotāji tiek informēti par pašvaldības teritorijas attīstības programmām.

Katru pirmdienu avīzes redaktore pieņem iedzīvotājus domē, lai noskaidrotu neskaidros jautājumus un, lai izteiktu savu viedokli.

„Salacgrīvas ziņas” publicējot domes atbildīgo darbinieku rakstus, iepazīstina un aicina pašvaldības iedzīvotājus piedalīties pašvaldības teritorijas attīstības programmas un teritorijas plānojuma apspriešanā un pilnveidošanā. Svarīgāko jautājumu apspriešanā tiek apzināts iedzīvotāju viedoklis, veicot aptaujas un anketēšanu.

Jau no 2002.gada jūnija darbojas pašvaldības mājas lapa www.salacgriva.lv.
No 2005.gada marta interesentiem pieejama pašvaldības mājas lapas jaunā versija. Mājas lapā izlasāma informācija par pašvaldību, tūrismu, uzņēmējdarbību, faktiem interesanta ir sadaļa makšķerniekiem. Internetā var izlasīt laikrakstu „Salacgrīvas ziņas” un uzdot jautājumu domei, uz kuru atbildi sagatavo struktūrvienību vadītāji. Mājas lapas pašvaldības sadaļā gūstama informācija par pārvaldi, pašvaldībā pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem, un, pieņemtajiem lēmumiem par izglītību, kultūru, sportu, par sociālo palīdzību, pašvaldības uzņēmumiem, sadraudzības pilsētām un ziedotājiem.

     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31