20. jūnijs, 2024, Ceturtdiena

Rasa, Rasma, Maira

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Sociālais dienests

Sociālais dienests

Sociālais dienests Limbažu apvienības pārvalde un Limbažu pilsēta: 64022692

Sociālais dienests Salacgrīvas apvienības pārvaldes teritorijā: Smilšu iela 9, Salacgrīva, 64071980

Sociālais dienests Alojas apvienības pārvaldes teritorijā: Rīgas iela 4, Aloja, 64020442

23.07.2021 06:57

Sociālais dienests informē!

Cienījamie vecāki! Līdz š.g. 16. augustam trūcīgo, maznodrošināto mājsaimniecību un daudzbērnu ģimeņu vecākiem aicinājums Limbažu novada pašvaldības Salacgrīvas administrācijas Salacgrīvas novada domes sociālajā dienestā iesniegt iesniegumus par iespēju saņemt atbalstu skolas piederumu iegādei un ēdināšanas maksas atvieglojumam.
Iesniegumus vecāki var sociālajā dienestā iesniegt, kur tas ir ērtāk:
• Smilšu ielā 9, Salacgrīvā
• Ainažu pilsētas pārvaldē Parka ielā 16, Ainažos
• Limbažu novada Liepupes pagasta “Mežgravās”.

Lasīt vairāk →

SALACGRĪVAS NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS

Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV - 4033

SOCIĀLĀ DIENESTA DARBA LAIKS

soc.dienests@salacgriva.lv

Pirmdien no 8:00 – 18:00

Otrdien no 8:00 – 17:00

Trešdien no 8:00 – 17:00

Ceturtdien no 8:00 –17:00

Piektdien no 8:00 – 16:00

Pusdienas pārtraukums no 13:00 – 14:00

Pēc administratīvi teritoriālās reformas 2009.gadā 19.augustā ir izveidots Salacgrīvas novada sociālais dienests, kas nodrošina Salacgrīvas novada iedzīvotājiem profesionālu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu Salacgrīvā un divās novada pārvaldēs Ainažos un Liepupē.

SALACGRĪVAS NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA NOLIKUMS

2020.gads sociālajā dienestā

soc dien.jpg

Sociālā dienesta struktūra

ILZE RUBENE

Sociālā dienesta vadītāja

ilze.rubene@salacgriva.lv , (+371) 29157673

Klientu pieņemšanas laiks Salacgrīvā

Pirmdienās no 9:00 - 13:00, no 14:00 - 17:00

Klientu pieņemšanas laiks Ainažos (pēc iepriekšēja pieraksta)

Katra mēneša trešā trešdiena no 11:00 - 13:00

Klientu pieņemšanas laiks Liepupē (pēc iepriekšēja pieraksta)

Katra mēneša trešā trešdiena no 14:00 - 16:00 

ZANE PAEGLE

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem Salacgrīvā un Salacgrīvas pagastā

zane.paegle@salacgriva.lv , (+371) 25603997 

Klientu pieņemšanas laiki

Pirmdienās no 8:30 - 13:00, no 14:00 - 18:00

Ceturtdienās no 8:30 - 13:00

INGA PAROLE

Sociālais pedagogs

inga.parole@salacgriva.lv 

(+371) 64071980; 25694747

Klientu pieņemšanas laiki Salacgrīvas vidusskolā

Pirmdienās no 8:30 - 15:00

Otrdienās no 8:30 - 15:00

Trešdienās no 8:30 - 15:00

Ceturtdienās no 8:30 - 15:00

Piektdienās no 8:30 - 15:00

INGA VEIDE

Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgām personām Salacgrīvā un Salacgrīvas pagastā

inga.veide@salacgriva.lv , (+371) 26490606

Klientu pieņemšanas laiki

Pirmdienās no 8:30 - 13:00 , no 14:00 - 18:00

Trešdienās no 8:30 - 13:00, no 14:00 - 17:00

Ceturtdienās no 8:30 - 13:00

GUNA PAEGLE

Sociālās palīdzības organizators Salacgrīvā un Liepupes pagasta pārvaldē

paegle.guna@salacgriva.lv , 64071980

Klientu pieņemšanas laiki

Pirmdienās no 8:30 - 13:00 , no 14:00 - 18:00

Trešdienās (Liepupē) no 8:30 - 13:00

Ceturtdienās no 8:30 - 13:00

IVETA APŠINIECE

Sociālais darbinieks Ainažu pilsētas pārvaldē

iveta.mendzina@salacgriva.lv

Klientu pieņemšanas laiki

Pirmdienās no 8:30 - 13:00 , no 14:00 - 17:00

Ceturtdienās no 8:30 - 13:00

LĪVIJA BĒRZIŅA

Sociālais darbinieks Liepupes pagasta pārvaldē

livija.berzina@salacgriva.lv , (+371) 22044371

Klientu pieņemšanas laiki

Pirmdienās no 8:30 - 13:00 , no 14:00 - 18:00

Ceturtdienās no 8:30 - 13:00

BAIBA KUŅECA

Sociālais rehabilitētājs

baiba.kuneca@salacgriva.lv , (+371) 26113351

Sniedz pakalpojumus pie klienta mājās. Konsultācijas dienestā iepriekš zvanot un piesakoties - 26113351

 

Veco ļaužu mītne "Sprīdīši", 64071622, fakss 64071621,spridisi@salacgriva.lv 

Veco ļaužu mītne "Sprīdīši" - direktora pienākumu izpildītāja Anita Lūse, 28313193, anita.luse@salacgriva.lv 

 

SOCIĀLĀ DIENESTA GALVENIE UZDEVUMI

1. Veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām ar mērķi - palīdzēt personai, ģimenei un personu grupai noteikt, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas.

2. Sniegt klientam sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību.

Salacgrīvas novada domes Sociālajā dienestā sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība tiek piešķirti, balstoties uz klienta sociālās situācijas un vajadzību individuālu izvērtējumu, kā noteikts  Sociālo pakalpojumu  un sociālās palīdzības likuma 4.pantā.

Lēmumu par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības piešķiršanu vai atteikumu, izskatot personas iesniegtos dokumentus un iesniegumu, izskata Sociālā dienesta sēdē (mēneša pirmajā un trešajā otrdienā), balstoties uz Latvijas Republikas spēkā esošajiem likumiem un normatīvajiem aktiem, kā arī pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Salacgrīvas novadā.

 Saistošie noteikumi nr. 15 Par pašvaldības pabalstiem Salacgrīvas novadā

 Nr.4 Par sociālās palīdzības pabalstiem Salacgrīvas novadā  

 Saistošie noteikumi nr.1 Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu Salacgrīvas novadā

Nr.9 Par sociālo pakalpojumu sniegšanu un samaksas kārtību Salacgrīvas novadā

Saistošie noteikumi nr. 6 Par Salacgrīvas novada pašvaldības pabalstu aizgādnībā esošu pilngadīgo personu aizgādņiem

Saistošie noteikumi nr. 15 Salacgrīvas novada pašvaldības pabalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību

Saistošie noteikumi nr. 9 Par sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtību Salacgrīvas novadā

Saistošie noteikumi nr. 3 “Grozījums Salacgrīvas novada domes 2018.gada 16.maija saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtību Salacgrīvas novadā””


Sarkanais krusts (Sila iela-2) 
darba laiks: Pirmdien, trešdien, ceturtdien no plkst.9:00-12:00

20.07.2021 08:00

2020. gads sociālajā dienestā

Sociālās palīdzības sniegšanas principus regulē Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums. Protams, arī pašvaldība savos saistošajos noteikumos nosaka papildu atbalstu sava novada iedzīvotājiem. Salacgrīvas novadā par sociāliem pakalpojumiem un sociālo palīdzību 2020. gadā, kā arī par izlietotajiem līdzekļiem šiem mērķiem, būtiski ir uzsvērt to, ka sociālā dienesta darbība vērsta uz to, lai klienta situācija nepasliktinātos un, lai klients aktīvi iesaistītos savas problēmas risināšanā.

Lasīt vairāk →

     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930