28. janvāris, 2020, Otrdiena

Spodris, Kārlis

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Izziņas vai informatīvas vēstules par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu izsniegšana

Kļūdaini ieskaitīto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu pārskaitīšana un pārmaksu atmaksa

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana

Konsultēšana pašvaldības administrējamo nodokļu jautājumos

Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu nosūtīšana

Iesniegumu veidlapas

IESNIEGUMS Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam

Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes atkārtotu apsekošanu

Atvieglojumi politiski represētai personai

Iesniegums par pārmaksātā nekustamā īpašuma nodokļa pārskaitīšanu fiziskām personām

Par nodokļu atlaidēm bioloģiskajiem lauksaimniekiem

IESNIEGUMS. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu par zemi uz kuras tiek veikta bioloģiskās lauksaimniecības ražošana (fiz.pers.)

IESNIEGUMS. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu par zemi uz kuras tiek veikta bioloģiskās lauksaimniecības ražošana (jur.pers.)

Konts tikai nekustamā īpašuma nodokļa nomaksai

A/S Swedbanka
kods HABALV22
konts LV87HABA0551011661246

 

Informācija nekustamā īpašuma maksātājiem (23.10.2019)

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību (24.10.2019)

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem daudzbērnu ģimenēm (25.10.2019)

Par nekustamā īpašuma nodokļa noteiktajām likmēm (25.10.2019)