08. jūlijs, 2020, Trešdiena

Adele, Antra, Ada

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

SNTP2030 4.0 redakcijas sabiedriskā apspriešana

20.12.2019 10:34

Ir sagatavota Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam (SNTP2030) 4.0 redakcija, kas ar Salacgrīvas novada domes 2019.gada 11.decembra lēmumu Nr.496 nodota publiskajai apspriešanai. Publiskā apspriešana norisināsies laika posmā no 2019.gada 27.decembra līdz 2020.gada 17.janvārim.

Aicinām iepazīties ar SNTP2030 saturu, kas pieejams:

  • vietnes ĢeoLatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana” (saite uz SNTP2030 dokumentiem: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16378)
  • Salacgrīvas novada pašvaldības mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā “Teritorijas plānošana”
  • Salacgrīvas novada domes ēkā Smilšu ielā 9, Salacgrīvā.

 

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme par SNTP2030 4.0 redakciju tiks organizēta 2019.gada 16.janvārī, 11:00, Salacgrīvas novada domē.

Rakstveida priekšlikumus par SNTP2030 4.0 redakciju aicinām iesniegt:

  • klātienē Salacgrīvas novada pašvaldībā darba laikā, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, LV-4033;
  • elektroniski uz e-pasta adresi dome@salacgriva.lv;
  • reģistrējoties un iesniedzot savu priekšlikumu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) līdz 2019.gada 17.janvārim.

 

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Salacgrīvas novada Attīstības un teritorijas plānotāju Lieni Somi-Tiesnesi, 26662248

Salacgrīvas novada teritorijas plānojums līdz 2030.gadam. Paskaidrojuma raksts

Funkcionālais zonējums. Ainažu pilsēta

Funkcionālais zonējums. Salacgrīvas Ziemeļu daļa

Funkcionālais zonējums. Salacgrīvas Dienvidu daļa

Funkcionālais zonējums. Novada teritorijas Ziemeļrietumu daļa

Funkcionālais zonējums. Novada teritorijas Vidus daļa

Funkcionālais zonējums. Novada teritorijas Ziemeļaustrumu daļa

Funkcionālais zonējums Novada teritorijas Dienvidu daļa

Funkcionālais zonējums. Ciemi: Vecsalaca, Korģene, Mērnieki

Funkcionālais zonējums. Ciemi: Svētciems, Lāņi, Vitrupe

Funkcionālais zonējums. Ciemi: Jelgavkrasti, Liepupe

Funkcionālais zonējums. Ciemi: Tūja, Lembuži

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi