08. jūlijs, 2020, Trešdiena

Adele, Antra, Ada

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

SNTP2030 4.0 redakcijas apspriešanas laikā saņemto atzinumu un priekšlikumu izvērtēšana

21.02.2020 14:13

Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2019.gada 11.decembra lēmumu Nr.496 “Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam pilnveidotās redakcijas (3.1.) nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (sēdes protokols Nr.15; 3.§), teritorijas plānojums tika nodots sabiedriskajai apspriešanai. Apspriešana tika organizēta laika posmā no 2019.gada 27.decembra līdz 17.janvārim. 

16.janvārī 11:00 Salacgrīvā, Salacgrīvas novada domes telpās tika organizēta sabiedriskās apspriedes sanāksme. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmē kopskaitā piedalījās 8 dalībnieki, saņemti kopskaitā 11 iesniegumi no iedzīvotājiem. Sabiedriskās apspriešanas laikā tika pieprasīti atzinumi no institūcijām par sagatavoto (SNTP2030) redakciju.

Pēc publiskās apspriešanas noslēgšanās, 10.02.2020. 10:00 Salacgrīvas novada domē tika organizēta sabiedriskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksme.

Izvērtējot SNTP2030 pilnveidotās redakcijas (4.0) apspriešanas laikā saņemtos institūciju atzinumus un iesniegumus, pēc redakcionālo precizējumu veikšanas saskaņā ar iesniegumu izskatīšanas sanāksmē lemto, izstrādes vadītājs Kristaps Močāns rekomendējis SNTP2030 virzīt apstiprināšanai Salacgrīvas novada domes sēdē.”

ZIŅOJUMS Par Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam atkārtoti papildinātās redakcijas (4.0) sabiedriskās apspriešanas laikā saņemto institūciju atzinumu un iedzīvotāju priekšlikumu izvērtēšanu

Teritorijas plānotāja